2022: Medzinárodný rok udržateľného rozvoja hôr

Je potrebné urobiť viac pre zvýšenie povedomia o význame ochrany a udržateľného využívania horských ekosystémov vrátane ich biodiverzity.

V horských regiónoch, najmä v rozvojových krajinách, sa stále zvyšuje výskyt chudoby, potravinovej neistoty, sociálneho vylúčenia, degradácie životného prostredia a vystavenia riziku katastrof. Prístup k bezpečnej a cenovo dostupnej pitnej vode a základnej hygiene, ako aj k udržateľným moderným energetickým službám je v niektorých horských regiónoch naďalej obmedzený.

Medzinárodný rok udržateľného rozvoja hôr navrhla vláda Kirgizskej republiky. Jej návrh podporilo 94 vlád a v decembri 2021 ho prijalo Valné zhromaždenie OSN. Cieľom medzinárodného roka je zdôrazniť význam udržateľného rozvoja hôr a potrebu zachovania horských ekosystémov.

Viac