Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/703
9. december 2015

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

Sporočilo ob dnevu človekovih pravic

10. december 2015

DUNAJ, 10. december (Informacijska služba ZN) - Sredi grozot in resnih zlorab po svetu mora biti dan človekovih pravic navdih za bolj usklajene globalne ukrepe zoper kršitve človekovih pravic. Na ta dan imamo priložnost krepiti brezčasna načela, za katera smo se zavezali, da jih bomo uresničevali s skupnimi močmi.

Letos tudi obeležujemo 70. obletnico Združenih narodov, zato lahko navdih črpamo iz modernega gibanja za človekove pravice, ki je nastalo kot posledica druge svetovne vojne.

V tistem času je predsednik ZDA Franklin D. Roosevelt opredelil štiri osnovne človekove svoboščine: svoboda govora in izražanja, svoboda veroizpovedi, svoboda pred pomanjkanjem in svoboda pred strahom. Njegova žena, Eleanor Roosevelt, se je v okviru Združenih narodov povezala s strokovnjaki s področja človekovih pravic po svetu in univerzalnost človekovih pravic izrazila skozi Splošno deklaracijo človekovih pravic.

V tem pogledu lahko izzive današnjega časa razumemo in rešujemo skozi objektiv teh štirih osnovnih svoboščin.

Prvič; svobodo govora in izražanja se jemlje milijonom ljudi po svetu. Ta svoboščina je vedno bolj ogrožena. Moramo jo braniti in ohraniti ter širiti demokratične prakse in prostor za civilno družbo. Slednje je bistvenega pomena za trajno stabilnost.

Drugič; svoboda veroizpovedi. Teroristi so po vsem svetu ''ugrabili'' vero in zlorabili njeno bistvo, hkrati pa ubijajo v njenem imenu. Spet drugi napadajo verske manjšine in izkoriščajo strah za politično korist. Na slednje moramo odgovoriti s spoštovanjem raznolikosti, ki temelji na enakopravnosti vseh ljudi in svobodi veroizpovedi.

Tretjič; dejanska svoboda pred pomanjkanjem je človeštvu še vedno nedosegljiva. Svetovni voditelji so septembra letos sprejeli agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. Njen namen je dokončno odpraviti revščino in vsem ljudem omogočiti dostojno življenje na mirnem in zdravem planetu. Naša naloga je, da naredimo vse v naši moči za uresničitev te vizije.

Četrtič; svoboda pred strahom. Na milijone beguncev in notranje razseljenih oseb je tragični produkt neizpolnjevanja te svoboščine. Od druge svetovne vojne naprej ni bilo še nikoli toliko ljudi prisiljenih zapustiti svoje domove. Bežijo pred vojnami, nasiljem in nepravičnostjo. Bežijo preko celin in oceanov ter pogosto tvegajo svoje življenje. Zato ne smemo zapirati svoja vrata, ampak morajo ostati odprta. Vsem moramo zagotoviti pravico do azila brez kakršne koli diskriminacije. Migranti, ki bežijo pred revščino in brezupnimi razmerami, morajo uživati v njihovih temeljnih človekovih pravicah.

Danes ponovno potrjujemo našo zavezanost k varovanju človekovih pravic, ki je temelj naših prizadevanj. Slednje je tudi v skladu s pobudo Združenih narodov ''Človekove pravice v ospredje'' ( Human Rights up Front), katere cilj je odzivati se na resne kršitve človekovih pravic in jih preprečevati.

Ob dnevu človekovih pravic se ponovno zavežimo, da bomo zagotavljali temeljne svoboščine in ščitili človekove pravice vseh.

* *** *