Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/703
2015. december 9.

Az Egyesült Nemzetek Főtitkára, Ban Ki-Mun:

Üzenete az emberi jogok napján

2015. december 10.

BÉCS, december 10. (ENSZ Információs Szolgálat) - Az egyre nagyobb méreteket öltő erőszak és a világszerte széles körben elkövetett visszaélések közepette az emberi jogok napjának egy közösen megtervezett globális fellépést kell életre hívnia, hogy népszerűsítse azon időtlen alapelveket, amelyek fenntartását együtt vállaltuk.

Az Egyesült Nemzetek fennállásának 70. évében erőt meríthetünk a modern emberi jogi mozgalom történetéből, amelyek a második világháborút követően jött létre.

Akkoriban az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Franklin D. Roosevelt, négy alapvető szabadságot jelölt meg, amelyek véleménye szerint minden embert születésétől fogva megilletnek. Ezek a véleményszabadság, a vallásszabadság, valamint a nélkülözéstől és a félelemtől mentes élet. Felesége, Eleanor Roosevelt, az ENSZ-ben összefogott a világ legjelesebb emberi jogi képviselőivel, hogy ezen szabadságokat az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában rögzítse.

A mai rendkívüli kihívásokat ezen a négy szabadságon keresztül lehet megvizsgálni és egyúttal választ adni rájuk.

Az első: a véleményszabadság növekvő veszélynek van kitéve, és emberek millióit fosztják meg tőle. Meg kell védenünk és őriznünk, valamint ki kell terjesztenünk a demokratikus gyakorlatokat és a civil szféra szerepét a társadalomban. Ez nélkülözhetetlen a hosszú távú stabilitáshoz.

A második: a vallásszabadság. A terroristák világszerte eltérítették a vallást és a nevében gyilkolva elárulták a vallás szellemiségét. Mások vallási kisebbségeket vesznek célba, és az okozott félelmet politikai haszonszerzésre használják. Erre válaszul, népszerűsítenünk kell a különbözőség tiszteletét, amely minden ember alapvető egyenlőségén és a vallásszabadsághoz való jogán alapszik.

A harmadik: a nélkülözéstől mentes élet még mindig nem valósult meg az emberiség egy része számára. Ugyanakkor a világ vezetői szeptemberben elfogadták az úgynevezett 2030 Agendát, azt a fenntartható fejlődésről szóló keretrendszert, amelynek célja, hogy véget vessen a szegénységnek, és hogy lehetővé tegye minden ember számára a méltóságteljes életet egy békés, és egészséges bolygón. Most mindent meg kell tennünk azért, hogy ez az elképzelés megvalósuljon.

A negyedik: a félelemtől mentes élethez való jog. Menekültek, és országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek milliói mutatják a negyedik szabadság bukásának tragikus eredményét. A második világháború óta először üldöztek el ennyi embert erőszakkal otthonából. Ezek az emberek a háború, az erőszak, és az igazságtalanság elől menekülnek kontinenseken és óceánokon keresztül, gyakran életüket kockáztatva. Erre válaszul ki kellene tárnunk előttük ajtóinkat, semmint bezárni azokat. Ezen felül, diszkrimináció nélkül, garantálnunk kell számukra az őket megillető menedékhez való jogot. A szegénységből és reménytelenségből kiutat kereső migránsokat szintén megilletik az alapvető emberi jogok.

Ma megerősítjük elkötelezettségünket az emberi jogok védelme iránt, amely munkánk alapját is jelenti. Ez a szellemisége az ENSZ "Human Righst up Front" kezdeményezésének is, amely megpróbálja megelőzni a nagymértékű erőszakot, vagy megpróbál reagálni arra.

Az emberi jogok napján kötelezzük el magunkat újra az alapvető szabadságok biztosítása, valamint a mindenkit megillető emberi jogok védelme iránt.

* *** *