Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument. 

UNIS/SGSM/703
9.december 2015

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz k Medzinárodnému dňu ľudských práv

10.december 2015

VIEDEŇ, 10.december (Informačná služba OSN) - V súčasnosti, kedy je na celom svete rozšírená brutalita obrovských rozmerov a  rôzne formy týrania, by sa Medzinárodný deň ľudských práv mal sústrediť na intenzívnejšie globálne opatrenia na podporu nadčasových princípov, ku ktorých presadzovaniu sme sa kolektívne zaviazali.    

V tomto roku, kedy si pripomíname 70.výročie OSN, môžeme čerpať inšpiráciu z histórie hnutia moderných ľudských práv, ktoré sa objavilo po druhej svetovej vojne.

V tom čase prezident Franklin D. Roosevelt zo Spojených štátov amerických identifikoval štyri základné slobody ako prirodzené právo všetkých ľudí: Sloboda prejavu, sloboda vyznania, sloboda bez nedostatku a sloboda bez strachu. Jeho žena Eleanor Rooseveltová sa v OSN spojila so zástancami ľudských práv z celého sveta a zakotvili tieto slobody do Všeobecnej deklarácie ľudských práv.   

Dnes sa na mimoriadne výzvy súčasnosti pozeráme a môžeme ich riešiť cez optiku týchto štyroch slobôd. Po prvé: Sloboda prejavu je upieraná miliónom ľudí a je čoraz viac ohrozovaná. Musíme obhajovať, predchádzať a rozširovať demokratické opatrenia a priestor pre občiansky sektor. To je pre dlhotrvajúcu stabilitu kľúčové.   

Po druhé: Sloboda vierovyznania. Teroristi na celom svete si neprávom privlastnili náboženstvo a zradili jeho podstatu tým, že zabíjajú v jeho mene. Ďalší si za terč svojich útokov vyberajú náboženské menšiny a strach zneužívajú v prospech politického zisku. Ako odpoveď na tento vývoj musíme podporovať rešpekt voči rôznosti založený na základnej rovnosti pre všetkých ľudí a na práve slobody vierovyznania.      

Po tretie: Sloboda bez nedostatku ešte stále sužuje ľudstvo. V septembri 2015 Svetoví lídri prijali Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj s cieľom ukončiť chudobu a umožniť všetkým ľuďom, aby v dôstojnosti žili na pokojnej a zdravej planéte. Teraz je potrebné, aby sme urobili všetko preto, aby sme túto víziu zrealizovali.   

Po štvrté: Sloboda bez strachu. Milióny utečencov a vnútorne presídlených osôb sú tragickým výsledkom nenaplnenia tejto slobody. Nielen od druhej svetovej vojny bolo nesmierne množstvo ľudí prinútených utiecť zo svojich domovov. Utekajú pred vojnou, násilím a nespravodlivosťou cez kontinenty a oceány, riskujúc často pritom svoje vlastné životy. Našou odpoveďou nemôžu byť zatvorené, ale otvorené dvere, súčasne s garanciou práva všetkých na azyl, bez akejkoľvek diskriminácie. Migranti, ktorí sa snažia uniknúť z chudoby a beznádeje, by taktiež mali požívať základné ľudské práva.

Dnes opätovne potvrdzujeme náš záväzok chrániť ľudské práva ako základný kameň našej práce. To je podstata iniciatívy OSN za ľudské práva "Human Rights up Front", ktorej cieľom je predchádzať a reagovať na porušenia ľudských práv väčšieho rozsahu.   

V tento Deň ľudských práv sa opätovne zaviažme, že budeme garantovať základné slobody a chrániť ľudské práva pre všetkých.

* *** *