Priprava Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

Leta 2000 so svetovni voditelji določili vrsto časovno omejenih ciljev, ki so postali znani kot razvojni cilji tisočletja (RCT), in sicer do leta 2015. Zahvaljujoč ukrepanju milijonov ljudi in velikim svetovnim prizadevanjem je bil dejansko dosežen napredek. Število ljudi, ki živijo v revščini, se je zmanjšalo na manj kot polovico glede na leto 1990. Več kot dve milijardi ljudi je pridobilo dostop do boljše pitne vode.

Kljub temu je leta 2000 okoli 1,2 milijarde ljudi še vedno živelo v skrajni revščini, več kot 800 milijonov ljudi, zlasti žensk in mladih, pa je trpelo zaradi kronične lakote. Začela se je razprava o tem, kako doseči napredek v svetovni razvojni agendi po letu 2015.

Več kot dve leti intenzivnega javnega posvetovanja in sodelovanja s civilno družbo ter drugimi zainteresiranimi stranmi po svetu, v katerem je bila posebna pozornost namenjena glasovom najrevnejših in najranljivejših, je pripeljala do sprejetja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Nadgradnja razvojnih ciljev tisočletja se je začela leta 2012 na konferenci o trajnostnem razvoju Rio+20, ki je sprožila vključujoč medvladni proces.

Delovno skupino sistema ZN za razvojno agendo ZN po letu 2015, ki sta jo vodila Oddelek za ekonomske in socialne zadeve (DESA) in Program ZN za razvoj (UNDP), je ustanovil takratni generalni sekretar ZN Ban Ki-moon, v njej pa je sodelovalo več kot 60 agencij ZN in mednarodnih organizacij.

Delovna skupina je v svojem prvem poročilu generalnemu sekretarju z naslovom Uresničevanje prihodnosti, ki jo želimo za vse predstavila vizijo razvojne agende za obdobje po letu 2015 in predlagala štiri ključne stebre, ki lahko pomagajo pri določanju novih ciljev. To so: (1) vključujoč družbeni razvoj; (2) vključujoč gospodarski razvoj; (3) okoljska trajnost; ter (4) mir in varnost. 

Odbor uglednih osebnosti na visoki ravni, ki je deloval pod okriljem generalnega sekretarja ZN, je prav tako zagotovil smernice in priporočila glede razvojne agende za obdobje po letu 2015. V poročilu odbora, objavljenem maja 2013, je bilo ugotovljeno, da se mora agenda za obdobje po letu 2015 osredotočiti na: nikogar ne smemo pustili ob strani; trajnostni razvoj mora biti v ospredju; preoblikovanje gospodarstev za delovna mesta in vključujočo rast; vzpostavitev miru ter učinkovitih, odprtih in odgovornih institucij za vse; in oblikovanje novega globalnega partnerstva.

K procesu je prispevala odprta delovna skupina Generalne skupščine ZN za cilje trajnostnega razvoja, generalni sekretar ZN pa je decembra 2014 pripravil zbirno poročilo.

Medvladna pogajanja so se začela na začetku 69. zasedanja Generalne skupščine ZN in se končala septembra 2015, ko so svetovni voditelji na zgodovinskem vrhu ZN v Generalni skupščini v New Yorku sprejeli nov razvojni okvir. Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 ponuja boljšo prihodnost za milijarde ljudi po vsem svetu in za naš planet kot celoto.