Sajtóközlemények

SG/SM/10363 
6 March 2005

Az ENSZ főtitkárának
Üzenete a nemzetközi nőnap alkalmából

2006. március 8.

A nemzetközi nőnap ez évre választott súlyponti témája - a nők szerepe a döntéshozatalban - az egész világon központi kérdés, nemcsak a nők számára, de az emberiség egészének előrehaladása szempontjából is. Ahogyan azt a nők ügyeivel foglalkozó Pekingi Világtalálkozón kiadott nyilatkozat is megfogalmazta: "a nők egyenlőség elvén alapuló részvétele és szerepük megerősítése a társadalmi élet bármely területén, ide értve a döntéshozatalban való részvételüket és a hatalomhoz való hozzáférés lehetőségét, alapvető fontosságú az egyenlőség, a fejlődés és a béke szempontjából."

A nemzetközi közösség, úgy tűnik, kezdi megérteni azt az alapvető fontosságú alapelvet, hogy a nőket ugyanannyira érintik a 21. század új emberiség elleni kihívásai a gazdasági és szociális fejlődés, de a béke és a biztonság terén is, mint férfitársaikat. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy ezek hatása a nőkre gyakran erősebb formában is jelentkezik. Éppen ezért jogos és valóban fontos elvárás, hogy a nők egyenlő számban és egyenlő hatékonysággal vehessenek részt a döntéshozatal minden szintjén.

A világ azt is kezdi megérteni, hogy nincs annál eredményesebb vezérelv az általános fejlődés, az egészségügy és az oktatás előmozdítására, mint a nők és lányok szerepének megerősítése ezekben a folyamatokban. Megkockáztatom, nincs ennél fontosabb vezérelv a konfliktusok megelőzésében, vagy a konfliktusok befejezése utáni megbékélési folyamatban.

Ha a nők képviseletének arányait áttekintjük, vannak jelentős eredményeink a világban, amelyeket ünnepelhetünk. Ez év januárjában a nők nemzeti parlamentekben való részvétele új, globális csúcsot ért el. Jelenleg a világ 11 állama női kormány-, vagy államfővel büszkélkedhet. Három ország esetében - Chilében, Spanyolországban és Svédországban - ma a nők a férfiakkal azonos számban vesznek részt a kormányban, érvényesül a nemek közötti egyenlőség.

Ennek ellenére még sok, nagyon sok feladatunk van ezen a téren. Az előrehaladás mértéke összességében lassú ütemű. Emlékezzünk csak arra, hogy az egyes államokban a nők számának emelkedése a döntéshozatalban nem magától következett be. Ezek az eredmények leginkább intézményi és választójogi kezdeményezéseknek, bizonyos célok és kvóták elfogadásának, politikai pártok kötelezettségvállalásának és hosszantartó népszerűsítő munkának köszönhetők. A magánélet és a munka közötti egyensúly javulása is célirányos és koordinált intézkedések eredménye. Mindezek olyan tanulságok, amelyeket minden nemzetnek és az ENSZ-nek is nagyon komolyan kell vennie.

Az ENSZ 2005. évi Világ Csúcstalálkozóján a résztvevők kijelentették, hogy ma a "nők jogainak fejlődése az emberiség számára is magát a fejlődést jelenti." A nemzetközi nőnapot szenteljük az e szavak mögött rejlő igazság bizonyításának. Biztosítsuk, hogy a világ népességének fele elfoglalhassa jog szerinti helyét a világ döntéshozatalában.

* *** *