UNIS/INF/348
2009. december 10.

A Kárpát-medence országai kiadják a "Biorégió a Kárpátokban" projektjavaslatot

Felhívás olyan EU-programra, amely elősegíti a Kárpátok térségének fenntartható fejlődését: új EURAC iroda nyílt meg az ENSZ bécsi központjában a Kárpátok Egyezmény támogatására

Bécs, december 10. (ENSZ Információs Iroda) - A Kárpátok Egyezmény Végrehajtó Bizottságának (CCIC) az ENSZ bécsi központjában december 10-11. között megtartott ülésén a tagállamok kiadtak egy új, nemzeteken átívelő projektjavaslatot a Kárpátok biológiai és tájképi sokszínűségének menedzselésére és a térségi fejlesztésekre. E projektjavaslat címe: "Biorégió a Kárpátokban". A projektjavaslat hivatalos előterjesztésére - egyetértést és az Európai Unió további, a térséget érintő támogatását remélve - az Európai Területi Együttműködés Délkelet-Európai Programjában kerül majd sor.

A beterjesztett projekt erősíthetné a Kárpátok térségének védelmét és fenntartható fejlődését azáltal, hogy olyan széleskörű, kompatibilis, biodiverzív jelző- és megfigyelő rendszert fejleszt ki, ami elősegíti a természetes környezet és az itt élő fajok védelmére irányuló tervek összeegyeztetését, és a védett területek határokon átnyúló részei közötti kapcsolatok fenntartását. Ezen túl a Biorégió a Kárpátokban az intenzív információcsere lehetőségét biztosítja az érintetteknek minden szinten, ráadásul lehetővé teszi a kapcsolatot más hegyvidéki térségekkel annak érdekében, hogy az egész régiót érintő egységes irányítási rendszer jöhessen létre.

A Kárpátok Európa legnagyobb hegylánca, amely különösen gazdag élővilággal rendelkezik, és számos olyan fajnak ad menedéket, ami a világon sehol máshol nem található meg. Létfontosságú ez a térség, mert Európa utolsó olyan erőssége, ahol még élnek olyan nagytestű emlősök, mint például a barnamedve, a farkas vagy a hiúz. Ebben a térségben találhatók Európa legnagyobb máig érintetlen erdői, ám ez a régió emberek millióinak is otthona. A Kárpátok azonban számos veszélynek és kedvezőtlen hatásnak van kitéve a földek elhagyásától kezdve a természetes környezet megváltozásán és szétdarabolásán át egészen az erdők kipusztulásáig, a nagymértékű migráció beindulásáig. Az iparosodás, a szennyezés és a természeti erőforrások túlzott mértékű felhasználása is fenyegeti.

Az elkövetkező évek egyik legnagyobb kihívása a térség olyan fenntartható fejlődése, ami hasznos módon ötvözi a környezetvédelmet a lakosság jólétével. Ennek elérése érdekében írta alá 2003-ban a Kárpátok Egyezményt Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna környezetvédelmi minisztere. Az egyezmény keretet biztosít a kooperációhoz, a több szektorú politikai koordinációhoz, továbbá biztosítja az alapot a fenntartható fejlődésre irányuló közös stratégiáknak és megteremt egy - az összes érintettre kiterjedő - párbeszédfórumot. Ideiglenes Titkárságuk az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) bécsi irodájában működik.

A Kárpátok térségének fenntartható fejlődése által megkívánt követelmények teljesítése érdekében az egyezmény olyan közös Kárpátoki Térségi Program megalakítására hív fel, amely az európai regionális politika keretein belül működhet. A cél egy olyan Kárpátoki Térség létrehozása, ami új EU-támogatási programként működve testre szabott választ ad a Kárpátok térségének különleges követelményeire.

A hegyvidéki térségek közös kezdeményezésének modellje és sikeres példája 2000 óta már létezik. Ez az Európai Unió Alpoki Térségi Programja, amely támogatja a versenyképességet, a fenntartható közlekedést, a természet- és környezetgazdálkodást, valamint az alpoki természeti katasztrófák megelőzését. A Kárpátok - Közép- és Kelet-Európa fenntartható fejlődésének kulcsrégiója - hasznát látná az Európai Uniótól érkező, hasonló támogatásának.

A Kárpátok Egyezmény mostani, bécsi találkozójának alkalmából az Európai Akadémia (EURAC) új irodát nyitott a Bécsi Nemzetközi Központban. A két munkacsoporttal dolgozó iroda segíteni fogja a Kárpátok Egyezmény Ideiglenes Titkárságának működését, és képviselni fogja az EURAC-ot Bécsben. A bolzanói központú EURAC Olaszország egyik legnagyobb köz- és magán-kutatóközpontja, kezdettől segítette a Kárpátok Egyezmény fejlődését. Az EURAC közreműködése az Alpok Egyezményben, olyan intézményei, mint az Alpok Környezete, a Térségi Fejlődés, a kisebbségi jogokért és az Alkalmazott Távérzékeléssel (beleértve a legmodernebb műholdas technológiákat) különleges jelentősséggel bírnak a Kárpátok fenntartható fejlődésében.

* *** *

További információkért keresse:

Maria-Emilie Lichem
UNEP Bécsi Iroda
A Kárpátok Egyezmény Ideiglenes Titkársága
Telefon: (+43-1) 26060-5338
Fax: (+43-1) 26060-5338

További linkek:

www.unep.org
www.unep.ch
www.carpathianconvention.org
www.fao.org/mnts/intl-mountain-day-en.asp
www.ec.europa.eu/regional_policy/policy/fonds
www.southeast-europe.net
www.central2013.eu
www.alpine-space.eu
www.eurac.edu
www.alpineconvention.org