Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/INF/511
2015. július 6.

Az MDG-k sikeres kiindulópontjai az új fenntartható fejlődési keretrendszernek: ENSZ-jelentés

BÉCS/NEW YORK, július 6. (ENSZ Információs Szolgálat) - A Ban Ki-Mun ENSZ-főtitkár által ma közzétett utolsó Millenniumi Fejlesztési Célokról (MDG-k) szóló jelentés szerint az MDG-k hajtották végre a történelem legsikeresebb szegénység elleni mozgalmát, amelyek az idén elfogadásra kerülő új fenntartható fejlődési keretrendszer kiinduló pontjai is lesznek.

A Millenniumi Fejlesztési Célokról szóló 2015-ös jelentésbemutatta, hogy a Millenniumi Nyilatkozatban 2000-ben meghatározott nyolc cél elérése érdekében tett 15 éves erőfeszítés nagy részben sikeres volt világszerte, ugyanakkor a jelentés elismerte a fennmaradó hiányosságokat is. A jelentésben szereplő adatok és elemzések bemutatják, hogy még a legszegényebbek is képesek előrehaladni célzott beavatkozások, alapos stratégiák, megfelelő erőforrások és politikai akarat segítségével.

"A tartós és folyamatos eredmények miatt tudjuk, hogy a mélyszegénység megszüntethető a minket követő generáció alatt", mondta Ban Ki-Mun. "Az MDG-k jelentősen hozzájárultak ehhez a fejlődéshez és megmutatták nekünk, hogy miként tudnak a kormányok, az üzleti szféra és a civil társadalom együtt dolgozni azért, hogy átformáló áttöréseket érjenek el."

A célok és elérendő eredmények működnek

Az MDG jelentés megerősíti, hogy a célok kitűzése képes emberek millióit kiemelni a szegénységből, előmozdítani a nők és lányok felemelkedését, fejleszteni az egészséget és jólétet, valamint rengeteg új lehetőséget biztosítani a jobb élet eléréséhez.

Csak két rövid évtizeddel ezelőtt még közel a fejlődő világ fele mélyszegénységben élt. A mélyszegénységben élő emberek száma 1990 és 2015 között több mint felével, 1,9 milliárdról 836 millióra csökkent.

A világ szemtanúja volt annak, hogy a nemek közötti egyenlőség jelentősen erősödött az beiskolázásban az MDG-k óta, valamint az országok többségében sikerült elérni a nemek közötti egyenlőséget az alapfokú oktatásban.

Az elmúlt 20 év alatt megnőtt a lányok száma az iskolákban és több női parlamenti képviselő is van. Ez igaz azon 174 ország 90 százalékénak esetében, amelyekről adattal rendelkezünk. A nők átlagos aránya a parlamentekben közel megduplázódott ugyanebben az időszakban. Az 5 éves kor alatti gyermekhalandóság aránya több mint felével csökkent 1990 óta, amikor minden 1000 élve született gyermek közül 90 halt meg 5 éves kora előtt, míg jelenleg 45. A gyermekágyi halandóságban 2000 óta figyelhető meg a legnagyobb csökkenés, amelynek aránya 45 százalékkal csökkent világszerte.

Az olyan betegségek, mint a HIV-fertőzés, az AIDS és a malária elleni harcba fektetett célzott befektetések példa nélküli eredményt hoztak, 2000 és 2015 között több mint 6,2 millió maláriával kapcsolatos halálesetet sikerült megelőzni, míg a tbc megelőzése, diagnosztizálása és kezelése körülbelül 37 millió ember életét mentette meg 2000 és 2013 között.

Világszerte 2,1 milliárd ember jutott hozzá fejlett közegészségügyhöz és a szabadban székelő emberek aránya körülbelül felével csökkent 1990 óta. A fejlett országok által nyújtott hivatalos fejlesztési segélyek 66 százalékos emelkedést mutattak 2000 és 2014 között elérve a 135,2 milliárd dollárt.

Fennmaradt egyenlőtlenségek

A jelentés kiemelte az MDG-k által világszerte elért jelentős eredményeket, ugyanakkor a fejlődés egyenlőtlen volt a régiók és országok között, amely jelentős különbségeket hagyott hátra. A konfliktusok jelentik továbbra is a legnagyobb veszélyt az emberi fejlődésre nézve, olyan törékeny és konfliktusok által sújtott országokban, amelyekben jellemzően legnagyobb a szegénység.

A nemek közötti egyenlőség továbbra is megtalálható annak ellenére, hogy több női képviselő van a parlamentekben és több lány jár iskolába, A nők továbbra is diszkriminációnak vannak kitéve a munkához való hozzáférésüket, a gazdasági vagyonukat, valamint a magán- és közügyekkel kapcsolatos döntéshozatalban való részvételük vonatkozásában.

Az MDG-k által elindított hatalmas fejlődés ellenére továbbra is 800 millió ember él mélyszegénységben és éhezik. A háztartások legszegényebb 20 százalékában élő gyermekek kétszer olyan valószínű, hogy visszamaradnak a fejlődésben, mint a leggazdagabb 20 százalékban élő gyermekek, valamint négyszer olyan valószínű, hogy nem járnak iskolába. A konfliktusok által sújtott országokban, az iskolából kimaradó gyermekek aránya 30-ról 36 százalékra nőtt 1999 és 2012 között.

A környezettel kapcsolatban elmondható, hogy a széndioxid globális kibocsátása több mint 50 százalékkal megnőtt 1990 óta és a vízhiány a világ lakosainak 40 százalékát érinti, amely valószínűleg egyre inkább növekedni fog.

Az új fenntartható fejlődési keretrendszer

A világ vezetői ambiciózus hosszú távú fenntartható keretrendszert irányoztak elő, amely majd az MDG-ket követi. Az MDG-k sikerére és lendületére építve az új globális célok innovatívan hatnak az egyenlőtlenségek, a gazdasági növekedés, a méltó foglalkoztatás, a városok és emberi települések, az iparosodás, az energia, a klímaváltozás, a fenntartható fogyasztás és termelés, valamint a béke és igazság területén.

"A kialakuló 2015 utáni fejlesztési keretrendszer, beleértve a fenntartható fejlődési célokat, épít eddigi sikereinkre és minden országot együtt irányít vissza egy virágzóbb, fenntarthatóbb és egyenlőbb világ felé vezető útra", foglalta össze Ban Ki-Mun.

Háttér

A Millenniumi Fejlesztési Célokról szóló jelentés, a célok felé való globális és regionális haladás éves felmérése, amely 28 ENSZ és nemzetközi ügynökség által összeállított teljes és naprakész adatokon alapul. A jelentést az ENSZ Gazdasági és Társadalmi Ügyekért felelős Főosztálya készítette. A jelentés elkészítéséhez felhasznált összes adat elérhető az mdgs.un.org oldalon. További információért, sajtóanyagokért és ügynökségek közötti sajtókapcsolatokért nézze meg a www.un.org/millenniumgoals oldalt.

Sajtókapcsolat

Francyne Harrigan, E-mail: fharrigan[at]un.org / Tel.: +1 (917) 367-5414

Sharon Birch, E-mail: birchs[at]un.org / Tel.: +1 (212) 963-0564

* *** *