Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/NAR/1374
2019. március 5.

Az INCB szerint többet kell tenni azért, hogy a fájdalomcsillapítók mindenki számára elérhetőek legyenek, valamint felhívja a figyelmet a kannabisz nem orvosi célú használatának veszélyeire

A 2018-as éves jelentésében a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület (INCB):

- kifejezi aggodalmát a kannabisz nem orvosi célú használatát érintő jogszabályi változásokkal kapcsolatban, amelyek megszegik a kábítószer-ellenőrzési egyezményeket, valamint egészségügyi kockázatot jelentenek;

- figyelmeztet a gyengén szabályozott orvosi kannabisz programokra, amelyeknek negatív hatása lehet a közegészségügyre nézve, valamint növelhetik a kannabisz nem orvosi célú használatát;

- felhívja a kormányokat, hogy tegyenek többet azért, hogy a fájdalomcsillapítók és más gyógyszerek elérhetők legyenek azok számára, akiknek szükségük van rájuk, erről külön jelentést kiadva;

- bemutatja azokat a jelentős eredményeket, amelyeknek köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a prekurzor vegyületek bekerüljenek a tiltott kábítószergyártásba, ugyanakkor új megoldást kell találni a "dizájner prekurzorok" és az új pszichoaktív anyagok hatékony kezelésére;

- további támogatást sürget Afganisztán számára; és

- elítéli a kábítószerrel kapcsolatos tevékenységekkel gyanúsított személyekkel szembeni bíróságon kívüli eljárást és sürgeti a kormányokat, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket hivatalos bűnügyi igazságszolgáltatáson keresztül folytassák le az emberi jogok tiszteletben tartásával.

BÉCS, március 5. (ENSZ Információs Szolgálat) - A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület 2018-as éves jelentése felhívja a figyelmet a gyengén szabályozott orvosi kannabisz programokra, amelyek a kannabisz és kannabionidok megnövekedett nem rendeltetésszerű használatához és megnövekedett "rekreációs" használatához vezethetnek.

A gyengén szabályozott orvosi kannabisz programok kockázatai

A jelentés részletesen vizsgálta a kannabisz és kannabionidok orvosi és tudományos célú használatának kockázatait és előnyeit, valamint "rekreációs" használatuk hatását. A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy azok a gyengén szabályozott orvosi kannabisz programok, amelyek nincsenek összhangban a kábítószer-ellenőrzési egyezményekkel, könnyen a kannabisz nem rendeltetésszerű használatához vezethetnek, amely hátrányosan hat a közegészségügyre.

Az INCB elnöke Viroj Sumyai elmondta, hogy "jelentésünk a kannabisz és kannabinoidok használatát helyezi középpontba, amely időszerű a számos országban történt orvosi és nem orvosi célú használatot érintő új jogszabályi változásokra tekintettel. Számos félreértés van a kannabisz biztonságával, szabályozásával és terjesztésével kapcsolatban, különösen ott ahol legalizálták a kannabisz rekreációs használatát vagy bővülnek az orvosi kannabisz programok. Kevesen ismerik azt, hogy miként működik a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési rendszer, amelyet az államok hoztak létre a közegészségügy védelme érdekében oly módon, hogy megelőzik a kábítószerrel való visszaélést, miközben biztosítják a fontos gyógyszerekhez való hozzáférést."

A kannabisz kockázataival kapcsolatos felfogás változásai

A jelentés kifejti azt is, hogy a kannabisz kockázatainak megítélését befolyásolják a gyengén szabályozott orvosi kannabinoid programok. Ez vezethetett a kannabisz nem orvosi célú legalizáláshoz. A Testület elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy csökkenhet a kannabisz használatának veszélyeivel kapcsolatos közösségi aggodalom: "A kannabisz rekreációs használatának legalizálása, ahogy néhány országban láthatjuk, nem csak a szerződések egyetemes végrehajtására, hanem az egészségre és jóllétre nézve is komoly kihívást jelentenek, különösen a fiatalok esetében".

Az INCB továbbra is elkötelezett a konstruktív párbeszéd iránt azoknak az országoknak a kormányaival, ahol megengedett a kannabisz rekreációs használata.

A fájdalomcsillapítókhoz és más fontos gyógyszerekhez való hiányos hozzáférés még mindig nagy aggodalomra ad okot

A Testület felhívja a kormányokat, hogy tegyenek többet azért, hogy a szükségtelenül szenvedő emberek hozzáférjenek a fájdalomcsillapítókhoz, ezzel hozzájárulva a harmadik fenntartható fejlődési cél eléréséhez, amely az egészséges élet biztosítását és a jóllét megteremtését tűzte ki célul bármely korosztályhoz tartozó minden egyes ember számára.

A Testület figyelmeztet a betegek szükségleteit meghaladó ellenőrzött gyógyszerek túlkínálatára is, amely a gyógyszerek nem rendeltetésszerű használatának és a visszaélés megnövekedett kockázatát rejti magában.

Az INCB elnöke Sumyai elmondta: "az emberek szükségtelenül szenvednek a fájdalomtól és altatás nélkül végeznek rajtuk sebészeti beavatkozásokat az ellenőrzött gyógyszerekhez való hiányos hozzáférés miatt a világ néhány részén. Más helyeken pedig az ellenőrizetlen hozzáférés vezet a nem rendeltetésszerű használathoz és visszaéléshez. Biztosítanunk kell a fájdalomcsillapítókhoz való egyenlőbb hozzáférést."

A Testület egy külön mellékletet tesz közzé az elérhetőségről "az orvosi és tudományos célokra használt nemzetközileg ellenőrzött anyagokhoz való megfelelő hozzáférés biztosítása terén elért haladás" címmel. A melléklet megvizsgálja, hogy mit tesznek a megfelelő hozzáférésért és, hogy miként lehet tovább segíteni a kormányokat a helyzet kezelésében.

A melléklet magában foglalja az INCB első globális felmérésének eredményeit a fontos pszichotróp, például a szorongás és az epilepszia kezelésére használt anyagokhoz való hozzáférésről. Ezek használata növekvő globális szakadékot mutat. A jelentés megjegyzi, hogy az epilepsziával élő személyek 80 százaléka alacsony és közepes jövedelmű országokban él, ahol a nemzetközileg ellenőrzött nélkülözhetetlen antiepileptikumok használata továbbra is alacsony vagy ismeretlen.

Az INCB azt javasolja, hogy a kevés orvossal rendelkező alacsony jövedelmű országokban az egészségügyi dolgozók szélesebb köre, például a szakképzett ápolók is írhassanak fel ellenőrzött anyagokat.

Az INCB további támogatást kér Afganisztán számára

A jelentés kiemeli Afganisztán kábítószer-ellenőrzési kihívásait. Továbbá megjegyzi, hogy a tiltott ópiumtermesztés jelentősen növekedett 2017-ig, amikor a tiltott ópiát gazdaság mérete meghaladta a teljes nemzeti törvényes export értékét.

Az INCB elnöke elmondta, hogy a Testület az afgán kormánnyal szoros együttműködésben megvizsgálta a fejleményeket és arra jutott, hogy "amennyiben nem hatékonyak a kábítószer-probléma kezelésére fordított erőfeszítések, akkor megjelenik a szegénység és a lázadás, valamint eluralkodik a terrorizmus". Az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény 14/a. cikkére hivatkozva az INCB felhívja a nemzetközi közösséget és az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy sürgősen nyújtsanak további segítséget Afganisztánnak a kihívások kezeléséhez.

A jelentés regionális elemzése bemutatja a világ különböző részein megjelenő sajátos kábítószer-ellenőrzési problémákat. Észak-Amerikában egyre jobban eltolódik a kannabisszal kapcsolatos szakpolitika és legalizáció. A Kanadában 2018 októberében hatályba lépett kannabiszról szóló törvény nem orvosi célú legális hozzáférést biztosít a kannabiszhoz, valamint ellenőrzi és szabályozza termesztését, terjesztését, kereskedelmét és birtoklását. Ugyanabban a hónapban a mexikói Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a kannabisz nem orvosi célú használatának tiltása alkotmányellenes. Az Amerikai Egyesült Államok számos államában történtek jogszabályi változások a kannabisz nem orvosi célú használatával kapcsolatban. Ez idő alatt az opioid túladagolási járvány súlyosabb lett az Amerikai Egyesült Államokban, ahol a jelentések szerint több mint 70 000 volt a kábítószer-túladagolás okozta halálozások száma.

Dél-Amerikában nőtt a kokain előállítása, amely látszólag hatással van Európára és Észak-Amerikára.

51 új pszichoaktív anyagot azonosítottak először az európai piacon 2017-ben. Egy új európai uniós rendelkezés felgyorsítja az új anyagok ellenőrzés alá vonásával kapcsolatos eljárást.

A közel-keleti instabilitás és fegyveres konfliktusok megkönnyítették a kábítószerek és a pszichoaktív anyagok kereskedelmét a régióban.

A metamfetaminnal való visszaélés és annak kereskedelme riasztó szintet ért el Kelet- és Délkelet Ázsiában, miközben példátlan mennyiségben foglaltak le kábítószereket Dél-Ázsiában.

Az INCB-t aggasztja, hogy Óceánia számos országa még nem részes állama a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési egyezményeknek.

Prekurzor jelentés

A prekurzorok ellenőrzésének 30 évére visszatekintve a prekurzor jelentés bemutatja, hogy a jelentős eredményeknek köszönhetően gyakorlatilag egyáltalán nem kerültek át a listázott prekurzor vegyületek a nemzetközi kereskedelemből a tiltott csatornákba. Mindazonáltal a nem listázott vegyületek "jelentős kihívást jelentenek" a Testület elnöke szerint. A Testület további nemzetközi egyeztetéseket javasol, hogy megtalálják a "dizájner" prekurzorok és az új pszichoaktív anyagok problémájának kezelési módját, valamint megelőzzék, hogy a valószínűsíthetően káros anyagok emberekhez jussanak.

A 2018-as éves jelentés megemlékezik az INCB 50. évfordulójáról, amelyet az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény hozott létre. A Testület egy független kvázi-bírósági szerv, amelyet az országok bíztak meg, hogy ellenőrizze és támogassa a három nemzetközi kábítószer-ellenőrzési egyezmény végrehajtását. A Testület szorosan együttműködik az Egészségügyi Világszervezettel és az Egyesült Nemzetek Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalával. Az egyezmények alapja az emberiség egészségének és jólétének megőrzése, ideértve az emberi jogok teljes élvezetét. Az INCB sürgeti az államokat, hogy hozzanak létre hatékony stratégiákat a kábítószer-használat megelőzése érdekében, valamint biztosítsanak kezelést, rehabilitációt és a társadalomba való visszailleszkedést segítő szolgáltatásokat.

Sumyai elnök szerint "a kábítószer-ellenőrzés mai kihívásai ijesztőnek tűnhetnek, ugyanakkor hasonló kihívásokat már sikeresen legyőztünk együttműködéssel és politikai akarattal. Ugyanerre a szellemiségre és elkötelezettségre van szükségünk ma is."

***

Az INCB egy független kvázi-bírósági szerv, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy elősegítse és figyelemmel kövesse a kormányokat, hogy teljesítsék a három nemzetközi kábítószer-ellenőrzési szerződésben (az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény, az 1971-es pszichotróp anyagokról szóló egyezmény és az 1988-as a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni egyezmény) foglaltakat. Az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény által létrehozott Tanács személyes minőségben eljáró 13 tagját a Gazdasági és Szociális Tanács választja öt évre.

* *** *

További információért keresse:

INCB Titkárság
Sajtómegkeresések: (+43-1) 26060 4163
Email: incb.secretariat@un.org
Weblap: www.incb.org