Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/NAR/1398
2020. február 27.

Az INCB szerint többet kell tenni a fiatalok szerhasználatának megelőzéséért és a számukra elérhető kezelések fejlesztéséért

A 2019-es éves jelentésében a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület (INCB):

A fiatalok szerhasználatának természete és mértéke

BÉCS, február 27. (ENSZ Információs Szolgálat) - Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának (UNODC) 2018-as kábítószer világjelentésére hivatkozva, az INCB 2019-es éves jelentésében aggodalmát fejezi ki a fiatalok pszichoaktív szerhasználatával kapcsolatban. A fiatalok között a legmagasabb a szerhasználat és az abból fakadó egészségügyi következmények aránya, a kannabisszal az élen, amely a leginkább használt anyag. A UNODC becslése szerint 2016-ban a kannabisz használata 13,8 millió 15 és 16 éves kor közötti fiatalt érintett, vagyis a korcsoport 5,6 százalékát, amely régiónként eltérő képet mutat. Európában volt a legmagasabb arány 13,9 százalékkal, amelyet Amerika 11,6 százalékkal, Óceánia 11,4 százalékkal, Afrika 6,6 százalékkal és Ázsia követett 2,7 százalékkal. Ezen felül az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2015-ös Globális Egészségügyi Becslése szerint az összes halálozás 4,8 százaléka történik a 15 és 29 éves korcsoportban, ugyanakkor ezen halálozások 23,1 százaléka a kábítószer-fogyasztáshoz köthető.e

Az INCB elnöke szerint: "A nemzetközileg ellenőrzött anyagok közül továbbra is a kannabisz a legelterjedtebb a serdülők és a felnőttek között. Különös figyelmet fordítunk erre a fejleményre és aggodalmunkat fejezzük ki azzal a néhány országban fennálló helyzettel kapcsolatban, ahol az ellenőrzött anyagok használatának engedélyezése, vagyis a kannabisz nem orvosi célú használata felé történt elmozdulás, amely ellentétes a kábítószer-ellenőrzési szerződések rendelkezéseivel és az országok bennük foglalt kötelezettségeivel."

Az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a pszichoaktív szerek használata közötti kapcsolat

Az INCB éves jelentése kiemeli, hogy a gyermekek és a serdülők alkoholfogyasztása és dohányzása szorosan összefügg a későbbi pszichoaktív szerhasználattal. Gyakran az alkoholfogyasztás és a dohányzás megelőzi a kannabisz és egyéb ellenőrzött anyagok használatát. A gyermekeket a felnőtté válásukig követő hosszú távú tanulmányok kimutatták, hogy minél korábban kezdtek el a 16 és 19 éves kor közötti fiatalok alkoholt fogyasztani, dohányozni vagy kannabiszt használni, annál nagyobb volt a valószínűsége annak, hogy ópiátokat és kokaint használnak felnőttkorban.

A szerhasználat okainak új keretrendszere

Kutatások szerint a fiatalok különösen veszélyeztettek, ha a kábítószerek rendszeres használatáról van szó, amely a kockázatok és a védelmező tényezők átgondolásához vezetett. A gyermekek és a serdülők szerhasználatának megelőzése és kezelése során figyelembe kell venni a fiatalokra és fejlődésükre gyakorolt egyéni és környezeti hatásokat.

Már működő, bizonyítékokon alapuló preventív beavatkozó lépések

A UNODC és a WHO kábítószer-használat megelőzési nemzetközi irányelvei szerint a gyermekek és a serdülők számára a bizonyítékokon alapuló megelőzési programoknak az alábbi elemeket kell tartalmazniuk:

Az irányelvek beazonosítják azokat a nem hatékony preventív megközelítéséket is, amelyek hatással vannak a fiatalok szerhasználatának elkezdésére, valamint a már szerhasználó serdülők kezelésére vonatkozóan tartalmaznak speciális ajánlásokat.

Ajánlások a kormányoknak

Az INCB éves jelentése felhívja a kormányokat arra, hogy hozzanak létre nemzeti járványügyi adatrendszereket, hogy nyomon kövessék a fiatalok pszichoaktív szerhasználatának változó trendjeit. Ez lehetővé teszi a bizonyítékokon alapuló prevenció végrehajtását még a szerhasználat elkezdése előtti korban (születés előtti, kora gyermekkor/kisgyermekkor és kora serdülőkor).

A kormányoknak többet kell tenniük a szakmai tudás fejlesztése érdekében a szerhasználat megelőzése és kezelése terén a fiatalok igényeinek figyelembevételével. Ezáltal lennie kell egy nemzeti továbbképzésnek, valamint a megelőzésre és a kezelésre szakosodott szakértők szakmai minősítési rendszerének, akiket bevonnak a döntéshozásba, a tervezésbe és a programvégrehajtásba.

A nem listázott helyettesítő vegyületek megjelenésének üteme próbára teszi a nemzetközi prekurzor-ellenőrző rendszert

A listázott kábítószer prekurzorokat helyettesítő nem listázott vegyületek használata folyamatosan növekszik világszerte a használt vegyületek gyakorlatilag korlátlan változataival. Az anyagok egyesével történő listázása továbbra is elmarad a kábítószer-kereskedők fejlesztésének gyorsaságától, míg számos anyagnak a törvényes felhasználása ismeretlen, ezért nehezen lehet nyomon követni. Az INCB sürgeti a kormányokat, hogy folytassák a 2019-ben elkezdett szélesebb körű megbeszéléseket azokról a lehetőségekről, hogy miként reagáljanak ezekre a kihívásokra és hogyan indítsanak el egy globális keretrendszert a nem listázott anyagok elleni hatékonyabb fellépésről.

Az INCB javasolja a dizájner prekurzorok nemzetközi listázását

Az INCB javasolja a metil-alfa-fenilacetoacetát (MAPA) nemzetközi ellenőrzését, amely az amfetamin és a metamfetamin prekurzora. A MAPA-nak nincs ismert törvényes használata a korlátozott kutatási és elemzési célokon túl, viszont dizájner prekurzorként kerülhet besorolásra, amelyet kifejezetten a létező prekurzorok ellenőrzésének megkerülésére hoztak létre. 2020 márciusában az INCB javaslatára a Kábítószerek Bizottsága szavazással dönt a vegyület nemzetközi ellenőrzés alá helyezéséről, az 1988-as egyezmény első táblázatába való bevezetéssel.

Afganisztán további támogatása

2018-ban a súlyos szárazság következtében jelentősen csökkent a tiltott ópium máktermesztés teljes területe és az Afganisztánban előállított ópium becsült nagysága. Ennek ellenére az ópiát gazdaság becsült mérete továbbra is jelentős és meghaladja az ország javainak és szolgáltatásainak legális exportjából származó bevételt. Az INCB továbbra is egyeztetéseket folytat Afganisztán kormányával, hogy segítséget nyújtson az ország kábítószer-ellenőrzési kihívásainak kezeléséhez.

2019-es jelentésében az INCB megismételi annak a szükségességét, hogy Afganisztán illegális kábítószer gazdasága elleni fellépést helyezzék előtérbe, amely részét kell, hogy képezze a békeépítésnek, a biztonság létrehozásának és az ország fenntartható fejlődése elérésének. Az INCB felhívja a nemzetközi közösséget, hogy vegyen részt ebben a folyamatban átfogó, helyi, nemzeti, regionális és nemzetközi szintű segítségnyújtáson keresztül.

* *** *

További információért keresse:

INCB Titkárság
Sajtómegkeresések: (+43-1) 26060 4163
Email: incb.secretariat[at]un.org
Weblap: www.incb.org