Tájékoztatásul – nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/1291
2022. december 8.

Az ENSZ-főtitkár

üzenete az emberi jogok napján

2022. december 10.

A világ példátlan és egymással összekapcsolódó kihívásokkal néz szembe az emberi jogok terén.

Az éhezés és a szegénység egyre növekszik és emberek százmillióinak gazdasági és szociális jogait csorbítja.

A polgári tér egyre jobban szűkül.

A sajtószabadság és az újságírók biztonsága egyre nagyobb veszélyben van a világ szinte minden régiójában.

Az intézményekbe vetett bizalom egyre inkább csökken, különösen a fiatalok körében.

A Covid–19-járvány a nők és a lányok elleni erőszak növekedéséhez vezetett.

A rasszizmus, az intolerancia és a megkülönböztetés elszabadult.

Korunk három legfőbb válsága – az éghajlatváltozás, a fajok sokszínűségének csökkenése és a szennyezés – új kihívásokhoz vezet az emberi jogok terén.

Ráadásul még csak most kezdjük felfogni, hogy egyes új technológiák milyen veszélyt jelentenek az emberi jogokra nézve.

Ezekben a nehéz időkben újra el kell köteleznünk magunkat a polgári, a kulturális, a gazdasági, a politikai és a szociális, vagyis az összes emberi jog mellett.

Az általam 2020-ban elindított „Cselekvési felhívás” az emberi jogokat helyezi az előttünk álló kihívások megoldásának középpontjába.

Ez a jövőkép tükröződik a „Közös programunkról” szóló jelentésemben, amely az emberi jogokon alapuló, megújított társadalmi szerződésre hív fel.

A történelmi jelentőségű Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 75. évfordulója jövőre újabb lehetőséget ad a cselekvésre. 

Sürgetem a tagállamokat, a civil társadalmat, a magánszektort és mindenki mást, hogy helyezzék az emberi jogokat az erőfeszítéseik középpontjába, hogy visszafordíthassuk a mai káros tendenciákat.

Az emberi jogok jelentik az emberi méltóság alapját, valamint a békés, befogadó, igazságos, egyenlő és virágzó társadalmak sarokkövét.

Az emberi jogok egyesítő erőt jelentenek és összefogásra hívnak fel.

Visszatükrözik a legalapvetőbb dolgot, ami közös bennünk, vagyis azt, ami emberré tesz bennünket. 

Idén az emberi jogok napján újra megerősítjük az emberi jogok egyetemességét és oszthatatlanságát, miközben kiállunk amellett, hogy az emberi jogok mindenkit megilletnek.

* *** *