Komentár k Medzinárodnému dňu žien

Generálny tajomník OSN

8.marec 2023

Pokrok, ktorý sa podarilo celosvetovo dosiahnuť v oblasti práv žien, nám mizne pred očami. Najnovšie údaje ukazujú, že ak budeme postupovať súčasným tempom, potrvá nám ďalších 300 rokov, kým dosiahneme úplnú rodovú rovnosť.

Dnešné hromadiace sa krízy, či už je to vojna na Ukrajine alebo klimatická kríza, postihujú v prvom rade a najviac ženy a dievčatá. Navyše práva žien na svoje telo a kontrolu nad svojím životom sú v rámci celosvetového boja proti demokracii spochybňované a popierané.

Nasledujúce dva štatistické údaje jasne poukazujú na naše zlyhanie.

Každých desať minút sa jedna žena alebo dievča stane obeťou vraždy zo strany člena rodiny alebo intímneho partnera.

Každé dve minúty zomrie jedna žena počas tehotenstva alebo pôrodu. Väčšine týchto úmrtí sa však dalo predísť.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa zaviažme, že budeme konať lepšie. Musíme zvrátiť tento nepriaznivý trend a postaviť sa za životy a práva žien a dievčat na celom svete.

Táto téma je jednou z mojich hlavných priorít a ústredným pilierom práce OSN na celom svete.

Organizácia Spojených národov podporuje ženy a dievčatá v krízových situáciách v oblasti od Južného Sudánu po Mjanmarsko a stará sa o to, aby ich hlasy boli vypočuté v mierových procesoch.

Zástupkyňa generálneho tajomníka Amina Mohammed nedávno prišla do Afganistanu s odkazom pre tamojšie úrady: ženy a dievčatá majú základné ľudské práva a my nikdy neprestaneme za ne bojovať.

Medzinárodný deň žien sa tento rok zameriava na odstraňovanie rodových rozdielov v oblasti vedy, technológií a inovácií. V celosvetovom meradle je pravdepodobnejšie, že muži budú mať a využívať pripojenie na internet o 21 percent vyššie ako u žien, pričom v krajinách s nízkymi príjmami je to o viac ako 50 percent.

No aj najbohatšie krajiny prichádzajú o veľa kvôli rodovým stereotypom a historickým predsudkom. V priemysle technologických inovácií je dvakrát viac mužov ako žien. V oblasti umelej inteligencie je to až päťnásobok.

Veľké dáta sú nové zlato a základ politických a obchodných rozhodnutí súčasnosti. Často však ignorujú rodové rozdiely - alebo pred ženami úplne zatvárajú oči.

Všetkých by nás mali znepokojiť produkty a služby, ktoré už od samého začiatku zakrývajú rodovú nerovnosť a digitalizujú patriarchát a mizogýniu.

Silicon Valleys by sa nemali stať pohrebiskom práv žien.

Lekárske rozhodnutia založené na údajoch z mužských tiel môžu nielen poškodiť ženy, ale môžu byť aj smrteľné.

Diskriminácia žien v oblasti vedy a techniky je výsledkom stáročí patriarchátu, diskriminácie a škodlivých stereotypov. Medzi všetkými nositeľmi Nobelovej ceny vo vedeckých kategóriách sú od roku 1901 len tri percentá žien. Ženy viditeľné na internete - vrátane vedkýň a novinárok - sa často stávajú terčom sexistických nenávistných prejavov a urážok, ktoré majú za cieľ ich umlčať a zahanbiť.

Ony však nezostanú mlčať. Ženy a dievčatá na celom svete sa dožadujú svojich práv a ich slová sa ozývajú po celom svete.

Potrebujeme opatrenia na viacerých frontoch, aby sme zabezpečili, že ženy a dievčatá budú môcť prostredníctvom vedy a techniky naplno prispieť k poznaniu sveta.

Musíme prekonať bariéry - od diskriminačných údajov až po stereotypy, ktoré odrádzajú dievčatá od štúdia vedeckých predmetov v ranom veku.

Rozhodovacie orgány všetkých druhov musia rozšíriť účasť žien a líderstvo v oblasti vedy a technológií, a v prípade potreby aj prostredníctvom kvót.

Mali by byť kreatívne, rozširovať prebiehajúci nábor a podporovať prijímanie do zamestnania na základe zručností. A musia byť vytrvalé. Rodová rovnosť sa nestane sama od seba, musí sa stať prioritou, o ktorú je potrebné sa usilovať. Tento prístup prináša výsledky v Organizácii Spojených národov, kde máme vlastnú stratégiu na dosiahnutie rodovej parity medzi našimi zamestnancami a zamestnankyňami.

Potrebujeme tiež opatrenia na vytvorenie bezpečného digitálneho prostredia pre ženy a na vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom zneužívania online, ako aj voči digitálnym platformám, ktoré im to umožňujú.

Organizácia Spojených národov spolupracuje s vládami, občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom a ďalšími subjektmi na kódexe správania, ktorého cieľom je znížiť škody a zvýšiť zodpovednosť na digitálnych platformách a zároveň chrániť slobodu prejavu.

Práva žien nie sú luxusom, ktorý môže počkať, kým vyriešime klimatickú krízu, ukončíme chudobu a vytvoríme lepší svet.

Investovanie do žien a dievčat je najistejším spôsobom, ako pozdvihnúť všetkých ľudí, komunity a krajiny a dosiahnuť Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Spoločne pracujme na inkluzívnejšom, spravodlivejšom a prosperujúcom svete pre ženy a dievčatá, mužov a chlapcov na celom svete.

 

Tento článok bol publikovaný v denníku Pravda 8.3.2023.