Sajtóközlemények

UNIS/INF/260
Február 18. 2008

ENSZ Nemzetközi Évek, Napok és Hetek 2008-ban

Bécs, Február 18. (ENSZ Információs Szolgálat) - 2008-ban az Egyesült Nemzetek Szövetsége az alábbi nemzetközi éveket, napokat és heteket tartja.

Nemzetközi Évek

Nyelvek Nemzetközi Éve

2007. május 16-án az Egyesült Nemzetek Közgyűlése a 2008-as évet a Nyelvek Nemzetközi Évének nyilvánította és felkérte a tagállamokat valamint az ENSZ Titkárságot, hogy népszerűsítse a világ népei által használt összes nyelv megőrzését és védelmét (61/266-os határozat). A Közgyűlés az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetére (UNESCO) bízta az Év tevékenységeinek összehangolását.

Továbbá, a Közgyűlés elismerte a 2007. szeptember 12-től 2008. szeptember 11-ig tartó időszakot az etióp naptár szerinti évezred megünneplése évének és üdvözölte az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésének döntését a Malária Nap évenkénti megrendezésére április 25-én, vagy bármely más napon illetve napokon az egyes tagállamok döntése alapján.

Közegészségügy Nemzetközi Éve

Mélységesen aggódva az alapvető közegészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás elégtelen javulásával a fejlődő országokban és tudatában léve a közegészségügy hiányának hatására az emberek egészségére, a szegénység csökkentésére, a gazdasági és társadalmi fejlődésre és a környezetre, a Közgyűlés 2006. december 20-án úgy döntött, hogy 2008-at a Közegészségügy Nemzetközi Évének nyilvánítja (61/192-es határozat). A Közgyűlés a Gazdasági és Szociális Ügyek Osztályát kérte fel, hogy vállaljon központi szerepet az Év megszervezésében.

A Közgyűlés minden Államot, az ENSZ rendszerét és minden más tárgyhoz tartozó érintettet arra buzdított, hogy használják ki az Évet arra, hogy fokozzák a közegészségügy fontosságának tudatosítását és támogassák a cselekvést minden szinten. A Közgyűlés felkérte az Államokat, szubregionális, regionális és nemzetközi szervezeteket és más érintetteket, beleértve a magánszektort és a civil társadalmat, hogy önkéntesen támogassák az Évet.

Burgonya Éve

2005. december 22-én a Közgyűlés 2008-at a Burgonya Nemzetközi Évének nyilvánította 60/191-es határozatával. Ezzel a lépéssel a Közgyűlés megerősítette annak a szükségét, hogy ráirányítsa a világ figyelmét arra, hogy milyen szerepet játszhat a burgonya az élelmezés-biztonság és a szegénység elleni küzdelem terén, valamint a nemzetközi megegyezés szerinti célok elérésében, beleértve a Millenniumi Fejlesztési Célokat. A Közgyűlés az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetét (FAO) jelölte ki az Év végrehajtásának előmozdítására együttműködve a Kormányokkal, az ENSZ Fejlesztési Programjával (UNDP), a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatási Konzultációs Csoporttal és más ENSZ szervezetekkel és nem kormányzati szervezetekkel.

Korábban, a Közgyűlés 2004-et a Rizs Nemzetközi Évének nyilvánította, figyelembe véve, hogy a rizs a világ lakosságának több mint felének fő tápláléka (2002. december 16, 52/162-es határozat). A Közgyűlés akkor szintén megerősítette annak szükségességét, hogy növelje a tudatosságot a rizs szerepéről a szegénység és alultápláltság enyhítésében és újra megerősítette annak szükségét, hogy ráirányítsa a világ figyelmét arra a szerepre, melyet a rizs játszhat olyan nemzetközi megegyezés szerinti célok elérésében, melyeket a Millenniumi Nyilatkozat is tartalmaz.

Föld Bolygó Nemzetközi Éve

2005. december 22-én a Közgyűlés 2008-at a Föld Bolygó Nemzetközi Évének nyilvánította (60/092-es határozat). Ezáltal figyelembe vette a létfontosságú szerepet, melyet az Év játszhat a lakosság tudatosságának növelésében a Föld folyamatainak és erőforrásainak fenntartható fejlődésével; a katasztrófa megelőzéssel, csökkentéssel és enyhítéssel; a fenntartható erőforrás gazdálkodással kapcsolatban, valamint a fenntartható fejlődés oktatásának ENSZ-évtizede (2005-2014) kapcsán.

A Közgyűlés az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetét (UNESCO) jelölte ki az Év koordinálására azzal a céllal, hogy kapcsolódó tevékenységeket szervezzen az ENSZ Környezetvédelmi Programjával (UNEP) és más tárgyhoz tartozó ENSZ testületekkel együttműködésben, beleértve a Geológiai Tudományok Nemzetközi Unióját és más földtudományi társaságokat világszerte.

2008-2009 Emberi Jogok Tanulásának Nemzetközi Éve

(2008 december 10-től egy év)

A Közgyűlés a 2008. december 10-től kezdődő évet az Emberi Jogok Tanulásának Nemzetközi Évének nyilvánította. Az Évet olyan tevékenységek kell szentelni, melyek szélesítik és mélyítik az emberi jogok tanulását olyan alapelvek alapján, mint az egyetemesség, oszthatatlanság, egymásrautaltság, pártatlanság, tárgyilagosság, konstruktív párbeszéd és együttműködés (2007. december 18, 62/171-es határozat). Célja, hogy erősítse minden emberi jog és alapvető szabadság népszerűsítését és védelmét, beleértve a fejlődéshez való jogot is.

Éves Napok és Hetek

Január 27 Holokauszt Áldozatainak Emléknapja

Február 20 (2009-től) Társadalmi Igazságosság Világnapja

Február 21 Anyanyelv Nemzetközi Napja

Március 8 Nők Jogainak és a Nemzetközi Béke ENSZ Napja (Nemzetközi Nőnap)

Március 21 Faji Megkülönböztetés Elleni Nemzetközi Küzdelem Napja

Március 21-étől kezdve Fajüldözés és a Faji Megkülönböztetés Ellen Harcoló Népekkel Való Szolidaritás Hete

Március 22 Víz Világnapja

Március 23 Meteorológiai Világnap

Március 25 Rabszolgaság és a Tengerentúli Rabszolga-kereskedelem Áldozatainak Emléknapja

Április 2 Autizmus Tudatosság Világnapja

Április 4 Aknaellenes Világnap

Április 7 Egészségügyi Világnap

Április 23 Könyv és a Szerzői Jogok Világnapja

Május 3 Sajtószabadság Világnapja

Május 8 és 9 Második Világháborúban Elhunytakra Való Emlékezés és Megbékélés Ideje

Május 15 Család Nemzetközi Napja

Május 17 Távközlés Világnapja

Május 17 Információs Társadalom Világnapja

Május 21 Párbeszédet és a Fejlődést Szolgáló Kulturális Sokszínűség Világnapja

Május 22 Biológiai Sokszínűség Nemzetközi Napja

Május 25-től Önkormányzattal Nem Rendelkező Területek Népeivel Való Szolidaritás Hete

Május 29 ENSZ Békefenntartók Nemzetközi Napja

Május 31 Dohányzáselleni Világnap

Június 4 Agresszió Ártatlan Gyermek Áldozatainak Nemzetközi Napja

Június 5 Környezetvédelmi Világnap

Június 17 Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja

Június 20 Menekültek Világnapja

Június 23 ENSZ Közalkalmazottak Napja

Június 26 Kábítószerrel Való Visszaélés és az Illegális Kereskedelem Elleni Harc Napja

Június 26 Kínzás Áldozatai Támogatásának Világnapja

Július 5 (Július első szombatja) Nemzetközi Szövetkezeti Nap

Július 11 Népesedési Világnap

Augusztus 9 (2014. augusztus 9-ig) Világ Őslakosainak Nemzetközi Napja

Augusztus 12 Nemzetközi Ifjúsági Nap

Augusztus 23 Rabszolga-kereskedelemről és Annak Eltörléséről Való Megemlékezés Nemzetközi Napja

Szeptember 8 Írni-olvasni Tudás Nemzetközi Napja

Szeptember 15 Demokrácia Nemzetközi Napja

Szeptember 16 Ózonpajzs Megőrzésének Nemzetközi Napja

Szeptember 21 Béke Nemzetközi Napja

Szeptember (Szeptember utolsó hetében) Tengerészeti Világnap

Október 1 Idősek Világnapja

Október 2 Erőszakmentesség Világnapja

Október 4-10 Világűr Hete

Október 5 Pedagógusok Világnapja

Október 6 (Október első hétfője) Habitat Világnap

Október 8 (Október második szerdája) Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja

Október 9 Postai Világnap

Október 10 Lelki Egészség Világnapja

Október 15 Falusi Nők Világnapja

Október 16 Élelmezési Világnap

Október 17 Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja

Október 24 ENSZ Napja

Október 24 Fejlődésről Való Tájékoztatás Világnapja

Október 24-30 Lefegyverzés Hete

November 6 Nemzetközi Nap a Környezet Háború és Fegyveres Konfliktus Során Történő Kifosztásának Megelőzéséért

November 14 Diabetes Világnap

November 16 Tolerancia Nemzetközi Napja

November 16 (November harmadik vasárnapja) Közlekedési Balesetek Áldozatainak Világnapja

November 20 Afrika Iparosításának Napja

November 20 Egyetemes Gyermeknap

November 21 Televízió Világnapja

November 25 Nők Elleni Erőszak Megszüntetésének Világnapja

November 29 Palesztin Néppel Való Szolidaritás Világnapja

December 1 AIDS Világnap

December 2 Rabszolgaság Felszámolásának Világnapja

December 3 Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja

December 5 Gazdasági és Szociális Fejlődés Önkénteseinek Világnapja

December 7 Nemzetközi Polgári Repülés Napja

December 9 Korrupcióellenes Világnap

December 10 Emberi Jogok Napja

December 11 Nemzetközi Hegy Nap

December 18 Emigránsok Nemzetközi Napja

December 19 Dél-Déli Együttműködés ENSZ-Napja

December 20 Emberi Szolidaritás Nemzetközi Napja

* *** *