Sajtóközlemények

UNIS/INF/329
2009. július 6

Az ENSZ jelentése szerint a gazdasági- és élelmiszerválság veszélyezteti az éhezés és szegénység elleni küzdelemben az utóbbi időben elért eredményeket.

Az ENSZ Főtitkára felszólítja a gazdag és szegény országokat, hogy növeljék erőfeszítéseiket, és hogy valósuljanak meg a támogatásokra tett ígéretek.

Bécs, július 6. (ENSZ Információs Iroda) - Az ENSZ-nek az előrehaladást vizsgáló jelentése szerint a Milleniumi Fejlődési Célok (MFC) 2015-ös határideje felé, immár túl a félúton, a szegénység és éhezés ellen folytatott küzdelem előrelépései lelassultak, sőt talán visszájukra is fordultak a globális gazdasági- és élelmiszerválság miatt.

A mai napon Ban Ki Mun, az ENSZ Főtitkára által Genfben kiadott jelentés arra figyelmeztet, hogy számos részsiker ellenére, az előrehaladás egésze a legtöbb cél tekintetében túl lassú ahhoz, hogy a 2015-ös határidőt tartani lehessen.

Ban Ki Mun így írt a Jelentés a Milleniumi Fejlesztési Célokról, 2009 előszavában: "Nem engedhetjük meg, hogy a kedvezőtlen gazdasági helyzet megakadályozza a 2000-ben tett elhatározások valóra váltását. A nemzetközi közösség nem fordíthat hátat a szegényeknek és veszélyeztetetteknek." Továbbá hozzátette: "Itt az idő, hogy felgyorsítsuk az előrehaladást a MFC-k felé. Elegendő támogatás és erős politikai elkötelezettség mellett a célok elérhetőek, még a rendkívül szegény országokban is."

A Nemzetközi kép összetett

•     Az 1990-es évek óta az éhezés megszüntetése ügyében elért eredmények (az éhezők aránya az 1990-92-es 20 százalékról 2004-06-ra 16 százalékra esett) 2008-ban megfordultak, jórészt az élelmiszerárak növekedése miatt. Hiába csökkentek azonban a nemzetközi élelmiszerárak a 2008-as év második felében, azt továbbra sem sikerült elérni, hogy a Föld lakosságának nagy része könnyebben jusson élelmiszerhez.

•     Az 1990-től 2005-ig eltelt időszakban 1,8-ról 1,4 milliárdra csökkent azok száma, akik kevesebb, mint napi 1.25 dollárból élnek (az adat még a gazdasági válság és a magasabb élelmiszerárak előtti időszakra vonatkozik). De a mélyszegénység ellen folytatott küzdelem eredményei minden valószínűség szerint megfeneklenek, habár az új keletű válság hatásai még nem teljesen beláthatóak. 2009-ben körülbelül 55-90 millióval többen fognak mélyszegénységbe kerülni, mint amit a gazdasági válság előtt előre jeleztek.

•     A fejlődő országokban több mint a gyerekek negyedének súlya alatta van az életkorukban elvárhatótól, és a gyermekélelmezésben 1990 és 2007 közötti csekély növekedés elégtelen ahhoz, hogy megvalósuljon a 2015-re kitűzött cél. Sőt: ezt valószínűleg még tovább súlyosbítják a magas élelmiszerárak és a gazdasági zavar.

•     A nemzetközi munkanélküliség 2009-ben elérheti a 6.1-7 százalékot a férfiak, és a 6.5-7.4 százalékot a nők esetében, akiknek nagy részét bizonytalan, gyakran fizetetlen munkák kötik le, ezzel is tovább akadályozva a nemek közötti egyenlőség irányába történő előrehaladást.

Továbbá a Jelentés állítása szerint a legtöbb globális előrelépés oka a kelet-ázsiai szegénységi mutatók elképesztő csökkenése. Más helyeken azonban jóval kisebb volt az előrelépés. Afrikának a Szaharánál délebbre fekvő régióiban 2005-ig az 1990-es felmérésekhez képest további 100 millióval nőtt a mélyszegénységben élők száma, és továbbra is 50 százalék felett maradt a szegénységi mutató.

A Jelentés a Milleniumi Fejlesztési Célokról arról is beszámol, hogy az anyák egészségi helyzetének javítására indított programok (Az MFC-k ötödik pontja) finanszírozásában nyilvánvaló hiányosságok mutatkoznak, holott épp ez az a programpont, amelynek elérésében eddig a legkevesebb előrelépés történt. A legtöbb fejlődő országban - a nők szempontjából -jelentős visszaesés következett be a családalapítási támogatások rendszerének működtetésében a '90-es évek közepe óta, pedig tagadhatatlan, hogy az ilyen programok alapvetően járulnak hozzá az anyák és gyermekek egészségéhez.

A fejlesztési programok finanszírozásának lehetősége maga is veszélyben forog. A fejlődő országok exportbevételei 2008 utolsó negyedévében csökkentek, ahogy a legnagyobb bevételekkel rendelkező országokban kibontakozott a pénzügyi válság. A fejlődő országok exportrészesedésükhöz viszonyított adósságszolgálatának aránya tovább emelkedik, különösen azokban az országokban, amelyek az utóbbi években magasabb exportnövekedést mutattak.

A G8-ak 2005-ös találkozóján, Glengales-ben, és az ENSZ Közgyűlés ugyanebben az évben később tartott csúcsértekezletén a résztvevők eldöntötték, hogy növelik támogatásaikat. Ezen elkötelezettségek nagy része érvényben maradt, ám az előrejelzések szerint ezek abszolút értéke - ahogy a 2009-es nemzetközi gazdasági szerződéseké is - jelentősen csökkenni fog. A támogatások ugyanis minden esetben az állami bevételek arányában vannak meghatározva. Az MFC-jelentés szerint a legtöbb fejlődő ország számára a támogatások csökkenése még nem akadályozná meg a további fejlődést, ugyanakkor visszájára fordíthatná azokat az eredményeket, amiket már elértünk.

Alapvető előrelépések a gazdasági válság előtt

A Jelentés beszámol azokról a jelentős előrelépésekről, amelyeket sok ország és régió ért el azelőtt, hogy a gazdasági helyzet ily radikálisan megváltozott volna 2008-ban.

•     A fejlődő világban az elemi oktatásba beiratkozottak száma 2007-ben elérte a 88 százalékot, a 2007-es 83 százalék után. Afrika Szaharától délre fekvő régióiban és Dél-Ázsiában ugyanakkor 15 illetve 11 százalékponttal nőtt a beiratkozottak száma 2000 és 2007 között.

•     Az öt évesnél fiatalabb gyerekek esetében világszerte egyenletesen csökkent a halandóság: az 1990-es 12,6 millióról 9 millióra. Bár a gyermekhalandósági ráták továbbra is Afrika Szaharától délre fekvő térségeiben a legmagasabbak, itt is jelentős előrelépésekre került sor a beavatkozás terén: beleértve a rovarirtóval ellátott moszkitóhálók terjesztését, ami elősegíti a gyerekeket pusztító egyik legsúlyosabb tényező, a malária okozta károk csökkentését. A felnőttkori védőoltások következtében a kanyaró elleni küzdelemben is nagy eredményeket értek el.

•     Világszerte a HIV-vel frissen fertőzöttek száma 1996-ban volt a legnagyobb, azóta a 2007-es 2.7 millióra csökkent. Az AIDS által okozott halálesetek száma a 2005-ös 2,2 millióról 2007-re 2 millióra esett, többek között azért, mert a szegényebb országokban egyre könnyebb hozzájutni antiretrovirális szerekhez. Mégis a HIV-fertőzöttek (a 2007-es becslések szerint 33 milliós száma) világszerte nő, jórészt annak köszönhetően, hogy a vírussal megfertőzöttek már tovább élnek.

Kihívások

A Jelentés arra kéri a kormányokat, a részvényeseket, hogy növeljék erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy produktív és tisztességes munkalehetőséget biztosítsanak mindenkinek, beleértve a nőket és gyerekeket. A Jelentés kihangsúlyozza, hogy a nőket érintő munkalehetőségek száma Dél-Ázsiában, Észak-Afrikában, és Nyugat-Ázsiában különösen alacsony.

A férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek felszámolásának célja 2005-ig az alap- és felsőfokú oktatásban már elérhetetlen. A Jelentés arra szólítja fel a kormányokat, hogy növeljék erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy minden gyermek, különösen a falusi környezetben élők iskolába kerüljenek. Továbbá arra, hogy számolják fel az etnikai és nemi alapú egyenlőtlenségeket az oktatásban.

A Jelentés szerint nagyobb politikai elhatározottságot kell mutatni ahhoz, hogy az anyákat érintő halandóság csökkenjen, különösen Afrika Szaharától délre fekvő régióiban, és Dél-Ázsiában. Fel kell gyorsítani az előrehaladást a higiéniai fejlesztésekben (WC-k, latrinák kiépítése) azon 1,4 milliárd ember között, akik továbbra is hiányt szenvednek ezekben, különben a 2015-re kitűzött célt nem sikerül megvalósítani. Arról nem is beszélve, hogy a nyomornegyedek fejlesztései alig-alig tartanak lépést a fejlődő országok városainak gyors növekedésével.

Az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyekért Felelős Főtitkárhelyettese, Sha Zukang véleménye szerint a Jelentés a jelenleg elérhető legszélesebb körű, MFC-felmérés. Alapja egy több mint 20 az ENSZ-hez tartozó és azon kívül álló szervezet által előkészített adatbázis, beleértve a Világbankot és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetet (OECD) is.

* *** *

Médiakapcsolat

Newton Kanhema
ENSZ Tájékoztatási Osztály
Telefon: +1 646 207 1950
e-mail: kanhema@un.org

Olav Huslid
ENSZ Információs Iroda, Genf
Telefon: +41 22 9172326
e-mail: ohuslid@unog.ch