Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/NAR/1311
2017. március 2.

Az INCB a jelentésében felhívja az államokat, hogy a nők kábítószer-túladagolásának aránytalan növekedése miatt fektessenek nagyobb hangsúlyt a nők helyzetére a kábítószer-politikák kialakítása során

A 2016-os éves jelentésében a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület (INCB):

  • Felhív az olyan kábítószer-politikák és programok kialakítására, amelyek figyelembe veszik a nemek sajátosságait, felhív a kábítószerfüggő nők jobb hozzáférésére az egészségügyi ellátásokhoz, valamint a kábítószer-használó nőkkel kapcsolatos megelőzés és kezelésük finanszírozásának növelésére
  • Elítéli a kábítószerrel kapcsolatos illegális tevékenységgel gyanúsított emberek elleni bíróságon kívüli fellépést
  • Felhívja az államokat, hogy szüntessék meg a kábítószerrel kapcsolatos jogsértésekért járó halálbüntetést
  • Bátorítja az államokat, hogy fontolják meg a bebörtönzés alternatíváit a kábítószerrel kapcsolatos kisebb szabálysértések esetén
  • Ismételten megerősíti, hogy a kannabisz nem orvosi célú használatának legalizálása összeférhetetlen a nemzetközi jogi kötelezettségvállalásokkal

BÉCS, március 2. (ENSZ Információs Szolgálat) - A nők kábítószer-túladagolásának aránytalan megnövekedése miatt a bécsi székhelyű INCB a 2016-os éves jelentésében arra hívja fel a kormányokat, hogy jobban vegyék figyelembe a nők helyzetét a kábítószer-ellenes politikáik és programjaik kidolgozása során.

Az INCB a ma kiadott jelentésében hangsúlyozza, hogy a kormányoknak prioritásként kellene kezelniük a kábítószerfüggő nők egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének biztosítását, valamint a jelentés arra is felhívja a figyelmet, hogy a finanszírozás megnövelése és hatékonyabb koordináció szükséges a nők kábítószerrel való visszaélésének megakadályozása és kezelése érdekében.

Werner Sipp az INCB elnöke elmondta, hogy "meg akarjuk változtatni az eddigi felfogást, valamint emlékeztetni szeretnénk az embereket, különösen a döntéshozókat arra, hogy mennyire fontos azon nők és családjaik jogainak védelme, akik kábítószer-használók vagy kábítószerrel kapcsolatos jogsértést követtek el."

A világ kábítószer-használóinak harmadát teszik ki a nők és lányok, akik közül magasabb a kábítószert használók aránya a magas jövedelmű országokban. Ennek ellenére a kezelésekben részt vevőknek csak ötöde nő, mivel a nők előtt olyan mély, rendszerszintű, strukturális, szociális, kulturális és személyes határok vannak, amelyek kihatnak arra, hogy a szerhasználó nő képes-e hozzáférni a kezeléshez.

A férfiakhoz képest sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy a nők számára receptre kapható kábítószereket és nyugtató hatású gyógyszereket írnak fel és ennek következtében az is sokkal valószínűbb, hogy a nők körében nagyobb az ilyen típusú gyógyszerekkel való visszaélések száma. Németországban és Szerbiában sokkal több esetben jelentettek halálos túladagolást a nők esetében a receptre kapható gyógyszerekből, az Egyesült Királyságban viszont minden szerrel való túladagolás esetén magasabb volt a nők száma.

Jelentősen megnőtt a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekért letartóztatott nők száma

A női rabok és szexmunkások esetében különösen nagy kockázata van a kábítószer-használatnak. Jelentősen megnőtt a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekért letartóztatott nők száma, a börtönökben pedig a női rabok között gyakoribb a kábítószer-használat mint a férfi rabok esetében. A szexmunka és a kábítószer-használat között is jelentős kapcsolat van. Néhány nő azért kezd szexmunkásként dolgozni, hogy fenn tudja tartani kábítószerfüggő életvitelét, míg a szexmunkások azért használnak kábítószert, hogy megküzdjenek a munkájuk természetéből fakadó nehézségekkel.

A HIV-fertőzés és a mentális zavarok gyakoribbak a kábítószer-használó nők körében. A női rabokra különösen káros hatása van annak, hogy elszakadtak a közösségüktől, az otthonuktól és a családjaiktól, amely megnöveli a depresszió és a szorongás kockázatát.

A jelentés arra is rámutat, hogy nagyon fontosak a kifejezetten rabokra, terhes nőkre, a HIV/AIDS-betegséggel élőkre és a szexmunkásokra irányuló megelőző programok. Az INCB felhívja a tagállamokat, hogy a kábítószerhasználó nők különleges szükségleteinek jobb megértése végett, valamint a megelőzés, a kezelés és a rehabilitáció fejlesztése érdekében gyűjtsék és osszák meg egymással az erre vonatkozó adatokat.

A kábítószerrel kapcsolatos szabálysértésekért való bebörtönzés alternatíváit még mindig kevés esetben alkalmazzák

Annak ellenére, hogy a három nemzetközi kábítószer-ellenőrzési szerződés a kiegyensúlyozott megközelítésen, az arányosság elvén és az emberi jogok tiszteletén alapszik, néhány államban a kábítószerrel kapcsolatos olyan szabálysértésekre, mint a személyes használat céljából történő kábítószer-birtoklás, elsősorban büntetőjogi eszközökkel reagálnak, ideértve a személy elleni büntetőjogi eljárást és a bebörtönzést. Az olyan alternatív eszközöket, mint a kezelést, a rehabilitációt vagy a szociális integrációt továbbra is alig alkalmazzák.

Az INCB hangsúlyozza, hogy a kábítószer-ellenőrzési szerződések nem írják elő a kábítószer-használók vagy a kisebb kábítószerrel kapcsolatos szabálysértést elkövetők bebörtönzését.

A Testület arra bátorítja az államokat, hogy az általuk tapasztalt növekvő számban előforduló kábítószerrel kapcsolatos kisebb szabálysértések miatti letartóztatások és bebörtönzések esetén, inkább alternatív intézkedéseket foganatosítsanak a büntető intézkedések helyett, valamint ahelyett, hogy megengednék a kannabisz nem orvosi célú kontraproduktív használatát, ami ellentmond a kábítószer-ellenőrzési szerződéseknek is. Az INCB üdvözli, hogy sok állam már egészségközpontú válaszokat igénylő közegészségügyi problémaként tekint a kábítószer-használatra és függőségre.

Az INCB felhívja az államokat, hogy szüntessék meg a kábítószerrel kapcsolatos jogsértésekért kiszabott halálbüntetést

Annak ellenére, hogy az államok joga eldönteni a kábítószerrel kapcsolatos jogsértésekért kiszabott intézkedéseket, a Testület továbbra is arra bátorítja a halálbüntetést alkalmazó államokat, hogy fontolják meg a kábítószerrel kapcsolatos jogsértésekért kiszabott halálbüntetés megszüntetését.

A kábítószerrel kapcsolatos illegális tevékenységgel gyanúsított emberek elleni bíróságon kívüli fellépés

A Testület ismételten, a legerősebb módon, határozottan és egyértelműen elítéli a kábítószerrel kapcsolatos illegális tevékenységgel gyanúsított emberek elleni bíróságon kívüli fellépést. Az ilyen típusú fellépés a három nemzetközi kábítószer-ellenőrzési egyezmény egyértelmű megszegését jelenti, mivel a szerződések rögzítik, hogy a kábítószerrel kapcsolatos jogsértésekre büntetőjogi választ kell adni, valamint elutasítanak bármilyen jellegű bíróságon kívüli szankciót.

A bíróságon kívüli szankciók az emberi jogok komoly megsértését is jelentik, ideértve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában foglalt szabályos eljárásokét, továbbá sértik az emberi méltóság legalapvetőbb mércéit.

A Testület felhívja az érintett kormányokat, hogy azonnal hagyjanak fel minden hasonló tevékenységgel és vizsgáljanak ki minden személyt, akit azzal gyanúsítanak, hogy bíróságon kívüli tevékenységet követett el, abban részt vett, arra felbátorított vagy azt szította.

A kannabisz nem orvosi célú használatának legalizálása összeférhetetlen a nemzetközi jogi kötelezettségvállalásokkal

A Testület továbbra is párbeszédet folytat azokkal az államokkal, amelyek már megengedték vagy fontolgatják a kannabisz nem orvosi célú használatát és a nem orvosi célú kannabisz termékek piacának létrehozását. Az INCB újból kiáll amellett, hogy az ilyen intézkedések ellentétesek az 1961-es egységes egyezményben foglalt jogi kötelezettségvállalásokkal.

Az egyezmények ugyan mutatnak némi rugalmasságot a végrehajtással kapcsolatban, az INCB elnöke szerint "a rugalmasságnak megvannak a maga határai, amelyek nem terjednek ki a kábítószerek nem orvosi célú használatának szabályozására." A részes államoknak el kell dönteniük, hogy miként reagálnak az olyan országokban történő fejleményekre, ahol figyelmen kívül hagyják a szerződéseket, valamint megengedik vagy szabályozzák a kábítószerek nem orvosi célú használatát.

Drogfogyasztói szobák

A "drogfogyasztói szobáknak" összhangban kell lenniük az egyezményekkel, vagyis hatékonyan kell csökkenteniük a kábítószer-használat negatív következményeit, valamint el kell vezetniük a kezeléshez és a rehabilitációhoz anélkül, hogy megértenék vagy bátorítanák a kábítószer használatát vagy a kábítószer-kereskedelmet.

Az INCB felhívja az országokat Afganisztán további támogatására

Az afganisztáni rendkívül rossz biztonsági helyzetre és az ehhez kapcsolódó nehézségekre, valamint az országból kiinduló illegális kábítószer-ellátmányt megfigyelő és ellenőrző hatóságok megsegítésére tekintettel, a Testület felhívta a partner kormányokat és a nemzetközi közösséget, hogy továbbra is támogassák a kábítószer-ellenőrzési erőfeszítések fenntartását az országban, abban a szellemben, hogy a világ kábítószer-problémájának megoldása közös felelősségünk. A Testület kihangsúlyozta, hogy a kábítószerek elleni fellépés nélkülözhetetlen abban az esetben, ha a fenntartható fejlődés elérése a cél.

***

További információ itt érhető el:  http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2017/incb_2017.html

* *** *

További információért keresse:

Katharina Goetze
Tájékoztatási tisztviselő, UNIS Vienna
Telefonszám: (+43-1) 26060-4949
Mobil: (+43-699) 1458-4949
Email: katharina.goetze[at]unvienna.org