Sajtóközlemények

Tájékoztatásul – nem hivatalos dokumentum

UNIS/NAR/1456
2022. március 10.

A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület a társadalmakat aláásó illegális pénzmozgásokra, valamint a közösségi médiának való kitettség és kábítószer-használat közötti kapcsolatra figyelmeztet

A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület a 2021-es éves jelentésében:

- aggodalmát fejezi ki a kábítószer-kereskedelemmel összefüggő illegális pénzmozgásoknak a társadalomra és a fejlődésre gyakorolt széles körű negatív hatásával kapcsolatban;

- figyelmeztet arra, hogy az illegális pénzmozgások következtében évente dollármilliók kerülnek szervezett bűnözői csoportokhoz, ami különösen a fejlődő nemzetekre nézve káros;

- egyre több bizonyítékot lát arra nézve, hogy a közösségi média és a kábítószer-használat között összefüggés van, mivel a platformok új lehetőséget adnak a szabályozott anyagok vásárlására, valamint dicsőítik a negatív viselkedést;

- továbbra is aggodalommal tölti el a fájdalomcsillapítók elérhetőségében fennálló regionális egyenlőtlenség, és felhívja a kormányokat arra, hogy biztosítsák az egyenlő hozzáférést a fájdalomcsillapítókhoz; valamint

- felhívja a figyelmet a prekurzor vegyületek előállítása, kereskedelme és terjesztése ellenőrzésének jelentős hiányosságaira, valamint sürgeti a kormányokat, hogy erősítsék a keretszabályokat.

BÉCS, március 10. (ENSZ Információs Szolgálat) - A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület (INCB) 2021-es éves jelentésében felhívja a figyelmet a kábítószer-kereskedelemből származó illegális pénzmozgásokra, amelyeknek széles körű negatív hatásuk van a társadalomra nézve, eltérítik a pénzt a gazdaságtól, valamint társadalmi és politikai instabilitáshoz vezetnek.

A kábítószer-kereskedelemből származó illegális pénzmozgásoknak széles körű negatív hatásuk van a társadalomra nézve

A 2021-es éves jelentés részletes betekintést nyújt a kábítószer-kereskedelemből származó illegális pénzmozgásokra és megállapítja, hogy messze nyúló negatív hatásuk van a társadalomra nézve – a korrupciótól a vesztegetésen át a megerősödött szervezett bűnözésig, erőszakig, szegénységig és egyenlőtlenségig.

Az INCB elnöke Jagjit Pavadia elmondta, hogy: „Az INCB úgy ítéli meg, hogy az illegális pénzmozgások különleges figyelmet és vizsgálatot igényelnek, mivel a kábítószer-kereskedelem egy kiemelkedően jövedelmező üzletág a szervezett bűnözői csoportoknak, amelyek az illegális pénzmozgásokra támaszkodva terjesztik ki és folytatják bűnözői tevékenységüket.”

Az adatok szerint magasabb fokú instabilitás, erőszak és bűnözés figyelhető meg azon országokban, amelyekben magas szintű a kábítószer-kereskedelem. A negatív hatások és az emberi veszteség megakadályozása érdekében az INCB felhívja a kormányokat arra, hogy foglalkozzanak a kábítószer-kereskedelem minden szintjével, a gyártástól és a termesztéstől kezdve az értékesítésen át a jogellenes nyereség elrejtéséig.

A kábítószer-kereskedelemből származó illegális pénzmozgások elterelik a forrásokat az olyan kezdeményezésektől, amelyek a szegénység csökkentéséhez, valamint a társadalmi és a gazdasági fejlődés előmozdításához szükségesek. Ez viszont gyengíti a jó kormányzást és súlyosbítja az egyenlőtlenséget.

Ezen illegális pénzmozgások csökkentése érdekében az INCB felhívja a kormányokat, hogy közösen foglalkozzanak a szervezett bűnözéssel és osszák meg a hírszerzési információkat nemzetközi szinten. „Mivel az illegális pénzmozgások nem ismernek sem határokat, sem nemzetiséget, kollektív fellépésre van szükség”, mondta Jagjit Pavadia az INCB elnöke.

Az illegális pénzmozgások még károsabbak a fejlődő nemzetek esetében, és akadályozzák az SDG-k elérését

A jelentés kiemeli, hogy évente dollármilliók kerülnek a szervezett bűnözői csoportokhoz. A  jogellenes tőkekiáramlás még károsabb a fejlődő nemzetek esetében, amelyeknek nagy szükségük van forrásokra a gazdasági növekedés előmozdítása, valamint a szegénység és az egyenlőtlenség csökkentése érdekében. Afrikában az illegális pénzmozgások különösen hátrányosan hatnak sok ország fejlődésére nézve. A kontinens a bruttó hazai termék körülbelül 3,7 százalékának megfelelő, 88,6 milliárd amerikai dollárra becsült összeget veszít el az illegális pénzmozgások miatt évente. Ez szinte megegyezik a hivatalos fejlesztési segélyek és a külföldi közvetlen beruházások éves összesített összegével.

Az illegális pénzmozgások a fenntartható fejlődési célok eléréséhez szükséges értékes erőforrásokat is eltérítik, kimerítve az állami erőforrásokat, valamint aláásva a fejlesztés érdekében mozgósított anyagi forrásokat.

Az INCB sürgősen felhívja a kormányokat arra, hogy kezeljék prioritásként az illegális pénzmozgások okozta problémát, valamint védjék meg a pénzügyi alapokat és az erőforrásokat, amelyek a fenntartható fejlődési célok megvalósításához szükségesek, továbbá foglalkozzanak a COVID-19 járvány egészségügyi, szociális és gazdasági hatásaival.

Az új technológiák megkönnyítik a pénzeszközök illegális mozgását

A digitális pénznemekhez, a mobilfizetésekhez és az e-pénztárca szolgáltatásokhoz hasonló új technológiák könnyebbé és gyorsabbá tették a nemzetközi pénzátutalást. Továbbá anonimizálták a felhasználókat és a folyamatokat, ezáltal új utakat hoztak létre az illegális pénzmozgások előtt. A Testület figyelmeztet, hogy a szervezett bűnözői csoportok kihasználják ezeket az új technológiákat, hogy elrejtsék az illegális pénzeszközök eredetét és maximalizálják a profitot.

Foglalkozni kell a közösségi médiának való kitettség és kábítószer-használat kapcsolatával

A 2021-es jelentésében az INCB egyre több bizonyítékot lát arra nézve, hogy a közösségi médiának való kitettség és a kábítószer-használat között összefüggés van. Az INCB elnöke Jagjit Pavadia elmondta, hogy: „Az éves jelentés bemutatja, hogy a közösségi média nemcsak reklámozza a kábítószer-használathoz kapcsolódó negatív magatartást, hanem lehetőséget is nyújt a felhasználók számára, hogy számos platformon kannabiszt, vényköteles fájdalomcsillapítókat vagy egyéb ellenőrzött anyagokat vegyenek.”

Ez a fejlemény különösen a fiatalok szempontjából fontos, akik a közösségi médiafelületek legfőbb használói, valamint ahhoz a korcsoporthoz tartoznak, amiben a legmagasabb a kábítószer-használók aránya. Az INCB felhívja a kormányokat, hogy aktívabban lépjenek fel ezeknek a platformoknak a szabályozása érdekében. A Testület felhívja a magánvállalkozásokat, hogy mérsékeljék és szabályozzák saját felületeiket, valamint csökkentsék a nem orvosi célú kábítószer-használat hirdetését és népszerűsítését. Jagjit Pavadia elmondta, hogy: „Ez kiemelt fontossággal bír, és foglalkozni kell ezzel a kérdéssel nem csak a jelenlegi felhasználók, hanem a jövő nemzedékeinek érdekében is, akiknek a közösségi médiafelületek használata egyszer a mindennapi életük részévé válik.”

Továbbra is fennáll a fájdalomcsillapítók elérhetőségének regionális egyenlőtlenségével kapcsolatos aggodalom

Az opioid alapú fájdalomcsillapítók átfogó használatának elemzése szerint még mindig nagy egyenlőtlenségek mutatkoznak a régiók között. Az INCB jelentése szerint  szinte az összes opioid alapú fájdalomcsillapítót Európa és Észak-Amerika fejlett országaiban használják, míg a világ más régióiban gyakran elégtelen a fájdalomcsillapítókhoz való hozzáférés és a lakosok orvosi szükségleteihez sem elegendőek. A Testület felhívja a kormányokat arra, hogy tegyenek többet az elegendő mennyiségű gyógyszerek elérhetőségéért, és arra kéri a több erőforrással rendelkező országokat, hogy segítsenek a kevesebb erőforrással rendelkezőknek, hogy hozzáférjenek a fájdalomcsillapítók hatóanyagaihoz.

Az INCB felhív a dekriminalizáció, a depönalizáció és a legalizáció koncepcióinak közös megértésére

Az INCB elnöke Jagjit Pavadia elmondta, hogy: „Számos tagállam dekriminalizálta és depönalizálta a kannabisz nem orvosi célú használatát. Ezt számos entitás a kannabisz nem orvosi célú használatának legalizációjaként értelmezte.”

Annak érdekében, hogy ezzel foglalkozzanak, az INCB jelentésében felhívta a figyelmet a kábítószer-ellenőrzési egyezményekkel összhangban lévő dekriminalizáció, depönalizáció és legalizáció fogalmának közös megértésére. Az INCB kiemelte, hogy a büntető igazságszolgáltatási ügyekben a kábítószerrel kapcsolatos vétségekre kiegyensúlyozott és arányos választ kell adni az emberi jogok és a közjólét tiszteletben tartásával. A Testület elnöke hangsúlyozta, hogy „a kannabisz nem orvosi célú használatának legalizálása ellentmond a kábítószer-ellenőrzési egyezményeknek”. 

Az INCB GRIDS programja előmozdítja a globális információmegosztást

Az INCB Veszélyes Anyagok Globális Gyors Tiltására (GRIDS) létrejött programja előmozdítja az információmegosztást a bűnüldözési szervek között, hogy megelőzzék a veszélyes anyagok kikerülését a fogyasztói piacra. A jelentés bemutatja, hogy a program miként erősítette a nyomozásokat és könnyítette meg a nemzetközi együttműködést, amely lefoglalásokhoz, letartóztatásokhoz, büntetőeljárásokhoz, valamint a nemzetközi kereskedelmi hálózatok fennakadásaihoz vezettek. A GRIDS programon keresztül támogatott állami-magán partnerségeknek köszönhetően a veszélyes anyagokat árusítók százait sikerült letiltani az online kereskedelmi platformokról, aminek köszönhetően kevesebb veszélyes anyag jutott el a végfelhasználókhoz.

Prekurzor jelentés

A 2021-es prekurzor jelentésében az INCB sürgeti a keretszabályok és a prekurzor vegyületek nemzeti ellenőrzésének erősítését. Az INCB 2021 júniusában folytatott felmérése a prekurzor vegyületek nemzeti előállítása, kereskedelme és terjesztése ellenőrzésének jelentős hiányosságait tárta fel. Az ellenőrzés ilyen mértékű hiánya lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy könnyebben jussanak prekurzor vegyületekhez legális úton.

A kábítószerek illegális előállításához az ellenőrzött prekurzorok alternatívájaként használható nem listázott vegyületek már a világ minden régiójában megtalálhatóak. A Testület nyomatékosítja, hogy az illegális kábítószer-előállítás folyamatos változása globális fellépést kíván meg, továbbá foglalkozni kell a nem listázott vegyületek és a dizájner prekurzorok terjedésével. Az INCB továbbra is támogatja és előmozdítja a prekurzorokkal kapcsolatos ipari együttműködéseket érintő globális legjobb gyakorlatokra vonatkozó kezdeményezéseket.

***

Az INCB egy független, kvázi bírósági testület, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy figyelemmel kövesse és támogassa a kormányokat abban, hogy teljesítsék a három nemzetközi kábítószer-ellenőrzési egyezményben – az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény, a Pszichotróp Anyagokról szóló 1971-es Egyezmény, valamint a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott kereskedelme elleni 1988. évi egyezmény – foglaltakat. Az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény által létrehozott Testületnek az egyéni minőségben eljáró 13 tagját a Gazdasági és Szociális Tanács választja öt évre.

Tudjon meg többet itt: https://unis.unvienna.org/unis/en/events/2022/incb_2021.html

* *** *

További információért keresse:

INCB Titkárság
Sajtómegkeresések: (+43-1) 26060 4163
Email: incb.secretariat[at]un.org 
Honlap: www.incb.org