Tájékoztatásul – nem hivatalos dokumentum

UNIS/NAR/1469
2023. március 9.

A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület aggodalmát fejezi ki a kannabisz nem gyógyászati célú használatának legalizálásával kapcsolatban, ami ellentmond az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezménynek

A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület a 2022-es éves jelentésében:

- megjegyzi, hogy az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény a kannabiszt erősen addiktív és visszaélésre hajlamos anyagnak minősítette és azt, hogy a kannabisz nem gyógyászati vagy nem tudományos célú használata ellentétes az egyezménnyel;

- aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez a néhány kormány körében elindult tendencia növekvő fogyasztáshoz, negatív egészségügyi hatásokhoz és pszichotikus zavarokhoz vezet;

- aggodalommal veszi tudomásul, hogy a növekvő kannabiszipar olyan módon reklámozza a termékeket, különösen a fiatalok számára, hogy kevésbé érzékelhető legyen a fogyasztásukkal járó kockázat;

- úgy véli, hogy a kannabisz legalizálásának a társadalomra gyakorolt hatása nehezen mérhető, mivel a jogalkotási modellek országonként eltérőek, és korlátozott a rendelkezésre álló adat;

- aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy számos országban továbbra is nehézségekbe ütközik az orvosi kezeléshez szükséges mennyiségű ellenőrzött anyag beszerzése, többek között vészhelyzetekben is;

- kiemeli, hogy az országok nagy számban koboznak el tiltott kábítószer-előállításhoz használt, nem engedélyezett vegyi anyagokat és dizájner prekurzorokat, és aggódik ezen anyagok globális elterjedése miatt.

BÉCS, március 9. (ENSZ Információs Szolgálat) - A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület 2022-es éves jelentésében arra figyelmeztet, hogy a kannabisz nem gyógyászati célú használatának legalizálása ellentmond az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezménynek és vélhetően nagyobb fogyasztást és a fogyasztás veszélyének alacsonyabb érzetét eredményezi, különösen a fiatalok körében.

A kannabisz használatának legalizálása nagyobb fogyasztást eredményez és csökkenti a kockázat észlelését

A kannabisz legalizálásának legaggasztóbb hatása a becsült adatok szerint a fogyasztás növekedésének valószínűsége, különösen a fiatalok körében. Az Egyesült Államokban kimutatták, hogy a serdülők és a fiatal felnőttek jelentősen több kannabiszt fogyasztanak azokban a szövetségi államokban, ahol a kannabiszt legalizálták, mint azokban az államokban, ahol a rekreációs célú használat továbbra is illegális. Arra is van bizonyíték, hogy a legalizált kannabisztermékek általános hozzáférhetősége csökkenti a kockázat és a fogyasztással járó negatív következmények érzékelését. Az új termékek, például a vonzó csomagolásban forgalmazott ehető vagy párologtató termékek fokozták a trendet. Az INCB úgy találja, hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy a közvéleményben – különösen a fiatalok körében – bagatellizálódtak a kannabiszfogyasztás hatásai.

Az INCB elnöke, Jagjit Pavadia elmondta: „A növekvő kannabiszipar a kannabiszhoz kapcsolódó termékeket a fiatalok számára vonzó módon forgalmazza, és ez komoly aggodalomra ad okot, ahogyan az is, ahogy a nagy potenciájú kannabisztermékek használatával járó ártalmakat lekicsinylik”.

Magasabb az orvosi vészhelyzetek és a közlekedési balesetek száma azokban az államokban, ahol a kannabisz használata legális

Minden olyan országban, ahol a kannabiszt legalizálták, az adatok azt mutatják, hogy a kannabiszhoz kapcsolódó egészségügyi problémák megnövekedtek. 2000 és 2018 között nyolcszorosára nőttek a kannabiszfüggőség és -megvonás miatti kórházi esetek világszerte. A kannabiszhoz kapcsolódó pszichotikus zavarok miatti kórházi kezelések megnégyszereződtek világszerte.

A fiatalokat – akiknek az agya még fejlődésben van – különösen súlyosan érintik a rendszeres kannabiszhasználat negatív egészségügyi hatásai. Ez hatással lehet az oktatási eredményeikre és a szociális viselkedésükre. Az Egyesült Államokból, Coloradóból származó statisztikai adatok azt mutatják, hogy a kannabisz hatása alatt álló sofőrök miatt történt halálos kimenetelű közlekedési balesetek száma 2013 és 2020 között majdnem megduplázódott.

Elérték-e a kormányok a kannabisz legalizálásával kapcsolatban kitűzött céljaikat?

A kormányok által a kannabisz legalizálásával kapcsolatban megfogalmazott fő cél a bűnözés visszaszorítása, valamint a közegészségügy és a közbiztonság növelése volt. Az INCB 2022-es jelentésében kiemeli, hogy ez a cél nem valósult meg. Az INCB elnöke, Jagjit Pavadia elmondta: „A bizonyítékok arra utalnak, hogy a kannabisz legalizálása nem volt sikeres a fiatalok kannabiszfogyasztástól való visszatartásában, az illegális piacok pedig megmaradtak.” Az adatok azt mutatják, hogy az illegális kannabiszkínálat minden legalizáló joghatóságban továbbra is magas, Kanadában eléri a 40 százalékot, Uruguay-ban a közel 50 százalékot, Kaliforniában pedig a 75 százalékot.

A kannabisz legalizálását szorgalmazó kormányok másik fontos célként az adóbevételek növelését említették. Az INCB megállapította, hogy bár a kannabisz értékesítéséből származó adóbevételek évről évre nőttek Kanadában és az Egyesült Államokban, az adóbevételek a vártnál alacsonyabbak voltak, és a legalizáló államokban a költségvetésnek mindössze 1 százalékát tették ki.

A kannabisz legalizálásának különböző megközelítései megnehezítik a hatás mérését

Az INCB-t aggasztja az a tendencia, hogy néhány kormányzat hivatalosan legalizálja a kannabiszt rekreációs célokra, mivel a kábítószer-ellenőrzési szerződések azt írják elő, hogy a kábítószer-használatot gyógyászati és tudományos célokra kell korlátozni. Megjegyzi, hogy a társadalomra gyakorolt hatást nem vizsgálták kellőképpen. Az országok által benyújtott adatok korlátozottak és gyakran túl frissek ahhoz, hogy érdemi következtetéseket lehessen levonni belőlük. A jogalkotási modellek országonként nagyon eltérőek, ami megnehezíti a keretrendszerek összehasonlítását és a sikerekre és kudarcokra vonatkozó előrejelzéseket.

Az INCB hangsúlyozza, hogy a kannabiszhasználat egyénekre és társadalmakra gyakorolt hatásait tovább kell vizsgálni, mielőtt a kormányok hosszú távú, kötelező érvényű döntéseket hoznának. Az INCB emlékezteti a kannabisz-bűncselekményekkel kapcsolatos alternatív megoldásokat kereső kormányokat, hogy a kábítószer-ellenőrzési egyezmények jelentős rugalmasságot biztosítanak ezen a téren.

A dekriminalizáció és a depönalizáció mint a kannabisz-bűncselekmények alternatív útjai

Jelentésében az INCB emlékezteti a tagállamokat, hogy a kannabisz nem gyógyászati célú legalizálása sérti a kábítószer-egyezményeket és kiemeli, hogy a dekriminalizáció és a depönalizáció koncepciója alternatív utakat kínál a kannabisz-bűncselekmények kezelésére.

Az INCB elnöke, Jagjit Pavadia elmondta: „Az egyezményen alapuló rendszer jelentős rugalmasságot biztosít az államok számára a fiatalok védelme, a közegészségügy javítása, a szükségtelen bebörtönzések elkerülése, valamint az illegális piacok és a kapcsolódó bűnözés kezelése érdekében.”

Egyes országok megváltoztatták a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozó politikájukat és a személyes kannabiszhasználattal kapcsolatos bűncselekményeket kisebb szabálysértésekre csökkentették vagy teljesen eltörölték a büntetőjogi szankciókat.

A növekvő kannabiszipar lobbizik a legalizálásért

A növekedési potenciál vonzotta a nagyvállalatokat, amelyek üzleti tevékenységüket a világszerte kialakulóban lévő orvosi és felnőtt kannabiszpiacokon szeretnék kiterjeszteni. Kereskedelmi hasznuk növelésére törekedve e vállalatok közül sokan lobbiznak a kannabisz ellenőrzésének megszüntetéséért.

Az Egyesült Államokban a kannabisztermékek legális értékesítése az egyik leggyorsabban növekvő iparág, amely 2021-ben 25 milliárd dollár forgalmat generált, ami 43 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A jelentésben az INCB tisztázza, hogy a kannabisz gyógyászati célú termesztése és felhasználása megengedett, amennyiben teljesülnek az egyezmények bizonyos feltételei az engedélyezés, a nemzeti ellenőrzések és az orvosi szükségletekre vonatkozó becslések INCB-nek történő benyújtása körül. A jelentés megjegyzi, hogy egyes államokban a „gyógyászati kannabiszprogramok” ezen ellenőrzések nélkül működnek, és nem felelnek meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) gyártásra és felírásra vonatkozó szabványainak.

Sok ország nem fér megfelelően hozzá a gyógyászati célokra szánt ellenőrzött anyagokhoz

Az INCB aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy számos országnak továbbra is nehézséget okoz a fájdalomcsillapításhoz szükséges elegendő opioid analgetikum beszerzése. A morfintartalmú gyógyszerek esetében is vannak regionális különbségek, bár az adatok azt mutatják, hogy az ópiát-alapanyagok kellőképpen rendelkezésre állnak. Mindemellett a fájdalomcsillapításra rendelkezésre álló korlátozott mennyiségű morfium a magas jövedelmű országokban koncentrálódik. Ezt a WHO adatai is megerősítik. Hasonló egyenlőtlenségek mutatkoznak az epilepszia elleni gyógyszerek és a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar kezelésére szolgáló gyógyszerek fogyasztásában is.

Az INCB rámutat, hogy a vészhelyzetek megnövelik a fájdalomcsillapítás, az érzéstelenítés, a sebészeti és palliatív ellátás, valamint a mentális és neurológiai állapotok kezelésére szolgáló ellenőrzött gyógyszerek iránti globális igényt. Az INCB kiemeli az időben meghozott sürgősségi jogszabályok fontosságát, hogy a humanitárius vészhelyzetekben felgyorsuljon a szabályozott gyógyszerekhez való hozzáférés.

Egy kiegészítő jelentésben, az „Egyetlen beteget sem hagyunk hátra: Az orvosi és tudományos célokra szánt, nemzetközileg ellenőrzött anyagokhoz való megfelelő hozzáférés biztosítása terén elért haladás” című dokumentumban az INCB ajánlásokat fogalmaz meg a kormányok számára ezen alapvető fontosságú gyógyszerek hozzáférhetőségének javítása érdekében.

Az INCB figyelmeztet a növekvő illegális kokaintermelésre és -kereskedelemre

A kokaintermelés és -kereskedelem fellendülése miatt nagyobb mennyiségű és nagy tisztaságú kokain vált olcsóbban elérhetővé. Ez összefügg a kokacserje termesztési helyein zajló bűnözés megváltozásával. Emellett a csempészszervezetek a kokain feldolgozását Európába helyezik át, ahol a világszerte felfedezett 15-ből 6 kokainfeldolgozó laboratórium található.

Globális fellépésre van szükség a szintetikus opioidok kereskedelmének és az opioid-túladagolási járványnak a kezelése érdekében

Az opioidjárvány és a kábítószer-túladagolási válság Észak-Amerikában súlyosbodott a szintetikus opioidok illegális előállítása és kereskedelme miatt. A fentanil és más veszélyes opioidok kereskedelme egyre inkább kiterjed Óceániára. Az INCB-nek a veszélyes anyagok globális gyors tilalmazási (GRIDS) programja kapacitást épít és támogatja a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködést annak érdekében, hogy megakadályozza ezen és más veszélyes anyagok eljutását a fogyasztói piacokra.

Prekurzor jelentés

Az INCB aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a tiltott kábítószer-előállításban egyre gyakrabban használnak nem engedélyezett vegyi anyagokat és dizájner prekurzorokat, mivel öt kontinens 67 országából nagyszámú lefoglalást jelentettek. Az INCB figyelmezteti a tagállamokat a nem engedélyezett anyagok növekvő kereskedelmére és arra, hogy a tiltott kábítószeripar milyen gyorsan kijátssza a nemzetközi ellenőrzéseket. Az INCB több prekurzor-ellenőrzésre szólít fel a legális vegyipar számára a biztonságosabb kereskedelem elérése érdekében.

* *** *

További információért keresse:

INCB Titkárság
Telefonos sajtómegkeresések: (+43-1) 26060 4163
E-mail: incb.secretariat[at]un.org
Honlap: www.incb.org

TOVÁBBI SAJTÓKÖZLEMÉNYEK