Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/INF/357
2010. március 16.

Az ENSZ főtitkára még a szeptemberi csúcs előtt kinyilvánítja, hogy a Milleniumi fejlesztési célokat teljesíteni kell

A jelentés a 2015-ös határidőig megalkotandó akciótervről szóló kormányzati tárgyalások alapjaként szolgál

BÉCS, március 16. (ENSZ Információs Iroda) - Mivel a Milleniumi fejlesztési célok (MFC) teljesítésére kitűzött 2015-ös határidőig már csak öt év van hátra, az ENSZ főtitkára, Ban Ki Mun arra kéri a világ vezetőit, hogy a szeptemberi, New York-ban megtartandó ENSZ-csúcson fogadjanak el egy globális akciótervet a célok elérésének felgyorsítására.

Ma kiadott - Az ígéret megtartása című - jelentésében Ban úr leírja: "Nem hagyhatunk cserben több milliárd embert, aki a nemzetközi közösségtől várja, hogy beváltsa a Milleniumi Nyilatkozat - egy jobb világra vonatkozó - ígéretét."

A jelentés a kormányzati megbeszélések alapját képezi majd a szeptember 20-22 közötti csúcson, amelyen egy az MFC-ket tárgyaló, akcióközpontú záródokumentum létrehozására törekednek majd. A jelentés megfogalmazza a siker feltételeit, az eddigi tapasztalatokat, kiemeli a hiányosságokat, a felmerülő kihívásokat és lehetőségeket, valamint körvonalazza azokat a különleges cselekvési javaslatokat, amelyek lendületet adhatnak a célok teljesítéséhez a hátralévő öt évben. Áprilisban várható még egy kiegészítő jelentés, ami tartalmazza majd a főtitkár jelentéséhez csatolt statisztikai függeléket. Június végén várhatók a célok elérésében mutatkozó előrehaladásról szóló legfrissebb hivatalos statisztikák, szeptember elején pedig egy nagyon részletes felmérés a nemzetközi együttműködésben mutatkozó hiányosságokról.

A jelentésben Ban úr úgy nyilatkozik: "Világunkban rendelkezésre áll az MFC-k eléréséhez szükséges tudás és erőforrások." Ezzel a 2000-es Milleniumi nyilatkozatra alapozott célokra: a szegénység, éhínség, betegségek, anyasági- és gyermekhalandóság és más csapások okozta károk csökkentésére gondol.

A főtitkár szerint: ha nem sikerülne beteljesíteni ezeket a célokat, az "elfogadhatatlan bukás lenne morális és gyakorlati szempontból egyaránt... ...ha elbukunk, akkor a világ veszélyei - instabilitás, erőszak, világjárványok, természeti erózió, túlnépesedés - megsokasodnak."

Vegyes kép

A jelentés kiemeli, hogy számos ország ért el jelentős sikereket a rendkívüli szegénység és éhínség elleni karcban, a beiskolázottság növelésében, a gyermekhalandóság arányának csökkentésében, az ivóvízhez való hozzáférés kiterjesztésében, a malária, tuberkolózis és a többnyire figyelmen kívül hagyott trópusi betegségek visszaszorításában, valamint a HIV-kezelések hozzáférhetőségének biztosításában. (Ld. Milleniumi fejlesztési célok: egy pillantás)

Mindez néhány olyan országban ment végbe, amely a Föld legszegényebbjei közé tartozik, és ezzel jól illusztrálja, hogy az MFC-k helyes stratégiával, megfelelő szintű befektetésekkel és nemzetközi támogatással tényleg elérhetők.

A jelentés szerint a fejlődés azonban egyenetlen és - további erőfeszítések híján - valószínű, hogy a legtöbb országban számos cél beteljesületlen marad. A kihívások a legfejletlenebb, tengerparttal nem rendelkező országokban és néhány fejlődő szigetországban a legkeményebbek, illetve azokban az országokban, amelyek természeti katasztrófáknak vannak kitéve vagy amelyekben konfliktus zajlik most vagy zajlott nemrégiben.

A jelentés szerint az előrehaladásban mutatkozó hiányosságok oka nem az, hogy az MFC-k elérhetetlenek lennének vagy hogy az idő túl rövid lenne, hanem az, hogy a vállalásokat nem teljesítik, nincsenek elégséges erőforrások és hiányzik a szükséges figyelem és felelősségvállalás. Így nem sikerült megteremteni a szükséges pénzügyi, technikai és szolgáltatásbeli támogatást és összefogást. E hiányosságok következtében pedig elfogadhatatlanul lassan zajlik a szegények életének javulása, míg egyes nehezen elért sikereket elmosott az élelmiszeri- és pénzügyi válság.

Tanulságok

A jelentés azonosít néhány kulcsfontosságú tanulságot, ami az MFC-k elérésére fordított tíz év alatt kikristályosodott. Köztük a legfontosabb: a fejlődési stratégiák nemzeti irányítása. A sikeres államok olyan pragmatikus stratégiákat alkalmaztak, amelyek előrelendítették a hazai kapacitást. E nemzeti fejlesztési stratégiákat és a hazai kapacitásnövelési erőfeszítéseket a nemzetközi összefogásnak még inkább támogatnia kellene.

A gazdasági növekedés szükséges, de az előrehaladáshoz nem elegendő. A növekedési folyamatnak inkluzívnak és igazságosnak kell lennie ahhoz, hogy a lehető legnagyobb mértékben elősegítsük a szegénység csökkentését és az MFC-k elérésében való előrehaladást.

A nehezen elért eredményeket visszájukra fordíthatják a gazdasági és más természetű megrázkódtatások. Ezért az országoknak messzire tekintő, makroökonómiai stratégiákra van szükségük, hogy biztosítsák a széles körű, kiegyensúlyozott fejlődést (azaz fenn kell tartaniuk a közösségi befektetési stratégiákat és az általános szociális védelmet az MFC-k eléréséhez.)

A megfelelő, következetes és kiszámítható pénzügyi támogatás és a stratégiáknak teremtett következetes, kiszámítható környezet - mind nemzeti, mind nemzetközi szinten - létfontosságú az MFC-k eléréséhez. A megfelelő és kiszámítható nemzetközi finanszírozás hiánya mindeddig komoly akadály volt. Azonnali szükség van a partnerségi kapcsolatok kiszélesítésére és megerősítésére, ezáltal biztosítani lehet az adóssági segélyekhez, a kereskedelmi adóztatáshoz, a technológiai- és klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez szükséges, támogató nemzetközi keretet, és a hosszú távú emberi fejlődéshez való alkalmazkodást.

A vállalásokat teljesíteni kell

Bár az MFC-k finanszírozásának az egyes országokban, magukban kell nekifogni, a fejlődő országok által összegyűjtött majd újra szétosztott állami jövedelmek mellett az adományozó közösségnek be kell tartani hosszú távú ígéreteit a jelentősen növelt hivatalos fejlesztési segélyek (ODA) terén is. Bár az ODA 2008-ban elérte addigi legmagasabb szintjét, máig nagy hiányosságok mutatkoznak a vállalások teljesítésében.

A 2005-ös Glengales-i G8-csúcson felajánlott ODA-vállalások jelenlegi értéke körülbelül 154 milliárd dollár. 2010-ig további - évente folyósított - 35 milliárd dollárra lesz szükség, hogy elérjük célunkat. Afrikában, 2010-ben ezen kívül 20 milliárddal növelni kell az ODA-hozzájárulásokat, hogy még ugyanebben az évben elérjük a Glengales-i 63 milliárdos célt. A jelentés szerint: "Ha ezeket az ígéreteket nem tartjuk be, a szegények fognak szenvedni, és nagy számban meghalni."

A jelentés említést tesz számos ígéretes, az MFC-k megfelelő finanszírozását célzó kormányzati javaslatról, köztük a jobb egészségügyi rendszer kialakítására irányuló finanszírozásról és a 2009-es l'aquilai G8-as Élelmiszerbiztonsági Kezdeményezésről. Ezekben az ügyekben minél hamarabb el kell járni, így biztosíthatjuk: a 2010. júniusi kanadai G8-, és G20-csúcsok idejére már megvalósulnak a hosszú távú vállalások.

Ugyanakkor - a főtitkár jelentése szerint - tovább kell fejleszteni az innovatív finanszírozási terveket. A szeptemberi MFC-csúcsnak jóvá kell hagynia egy felelősségi hálózatot, ami megszilárdítja a nemzetközi segélyek terén tett vállalásokat. Ezeket eredményekhez, meghatározott időpontokhoz kapcsolja és megfigyelő, illetve a végrehajtást kényszeríteni képes mechanizmusokat épít ki.

Ban úr olyan új "megállapodást" sürget, ami nem csak kormányzatokat, de minden érdekeltet magában foglal. Kéri a fejlett és fejlődő országokat, civileket, magánvállalkozásokat emberbaráti és nemzetközi rendszereket, hogy mindegyikük használja a rendelkezésére álló lehetőségeket "hathatósan, eredményesen és közösen". A szeptemberi csúcs - hivatalosan: Az ENSZ Közgyűlésének "magas szintű plenáris találkozója" - egyedülálló lehetőséget kínál az ehhez hasonló közös erőfeszítések és partnerségi kapcsolatok megerősítésére a 2015 felé való előrehaladásra.

A főtitkár úgy nyilatkozik: "Ha szeptemberben újult eltökéltséggel gyűlünk össze, hogy építsünk eddigi erőfeszítéseinkre és áthidaljuk az eddig felismert hiányosságokat, megtehetjük azt, amit közös felelősségünk diktál egy az eljövendő generációknak építendő jobb világra vonatkozóan... ...A Milleniumi fejlesztési célok elérése továbbra is lehetséges, ha megfelelő eltökéltséggel, stratégiákkal, erőforrásokkal és erőfeszítésekkel rendelkezünk."

A főtitkár beszámolója elérhető online a www.un.org/millenniumgoals honlapon.

Milleniumi fejlesztési célok - egy pillantás

* *** *

Sajtókapcsolat az ENSZ rendszerének kommunikációs hivatalához ugyanazon a honlapon:

ENSZ Tájékoztatási Főosztály:

Martina Donlon
Telefon: (+1-212) 963-6816
E-mail: donlon@un.org

Pragati Pascale
Telefon: (+1-212) 963-6870
E-mail: pascale@un.org

Lyndon Haviland
Telefon: (+1-860) 575-7691
E-mail: haviland@un.org