Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/398
2012. december 10.

Ban Ki Mun ENSZ főtitkár

Üzenete az emberi jogok napján

2012. december 10.

BÉCS, december 10. (ENSZ Információs Szolgálat) - Mindenkinek joga van hangját hallatni és részt venni közösségének meghatározó döntéseiben. Ez a jog szerepel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában integrálódott a nemzetközi jogba, különösen a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának 25. cikkelyébe.

Az elmúlt évszázadban tagadhatatlan fejlődést értünk el a befogadás területén.

Mégis, túl sok csoport és egyén ütközik még mindig akadályokba. A nők már szinte mindenhol rendelkeznek szavazati joggal, de rendkívül alulreprezentáltak a parlamentekben és a békefolyamatokban, a felsőbb kormányzati pozíciókban, a nagyvállalatok igazgatóságaiban és egyéb döntéshozó testületekben. A őslakók gyakran lesznek megkülönböztetés alanyai, megtagadják tőlük a lehetőséget, hogy élhessenek garantált jogaikkal vagy nem veszik figyelembe körülményeiket. A vallási és etnikai kisebbségeket, csakúgy mint a fogyatékkal élőket vagy a más szexuális irányultságú vagy politikai véleményű csoportok tagjait, gyakran akadályozzák abban, hogy fontos intézmények és folyamatokban részt vehessenek. Az intézményeknek és a közbeszédnek képviselniük kell a társadalmat, annak minden sokszínűségével.

Általánosabb értelemben a világ számos pontján tapasztalunk a nehezen elért demokratikus kormányzásra irányuló aggasztó fenyegetéseket. Néhány országban a civil társadalmi csoportokat korlátozzák vagy nyomás alatt tartják. Olyan, a civil társadalmakat célzó jogszabályokat vezetnek be, amelyekkel szinte ellehetetlenítik a működésüket. A demokrácia bajnokai újabb konfrontációs intézkedésekkel szembesülnek. Mindannyiunk számára aggasztó kell legyen ez a visszaesés.

A már jó eredményeket elért társadalmak esetében is van még lehetőség a fejlődésre. Egy ország sem tudta még biztosítani, hogy minden egyes lakója teljes mértékben részt vehessen a közügyekben, beleértve a választhatóság jogát és az egyenlő hozzáférést a közszolgálatokhoz. Új jogszabályok elfogadása vagy az igazságtalan törvények eltávolítása nem mindig elég. A diszkrimináció folytatódik a gyakorlatban, olyan korlátokat emel és olyan gondolkodást gerjeszt, amelyet nagyon nehéz áthidalni.

A civil társadalmi csoportoknak kulcsszerepük van minden nemzet jólétében és működésében, és az Egyesült Nemzetek Szervezete sajnálatosnak tartja az elfojtásukra irányuló intézkedéseket. Ezért az idei emberi jogi napon az ENSZ a részvétel jogát és azokat a hozzá kapcsolódó jogokat emeli ki, amelyek lehetővé teszik a szólásszabadságot, a békés gyülekezést és egyesülést.

A nemzetközi jog világos: nem az számit ki vagy, hol élsz, hanem a hangod számít. Ezen a napon egyesüljünk és védjük meg a szólásjogunkat.

* *** *