Udržateľný rozvoj - Články

Odporúčame

Pozrite si náš nový film o tom, čo robia organizácie OSN vo Viedni, aby dosiahli Ciele udržateľného rozvoja.

 • Konajte pre Našu spoločnú budúcnosť

  Konajte pre Našu spoločnú budúcnosť

  15/08/2023

  Akceptujte možné. Výzvu 17 Cieľov udržateľného rozvoja, plán pre lepší svet. Nemusíme čakať na budúcnosť, ktorú chceme - môžeme si ju vytvoriť hneď teraz. Každý sa môže zapojiť do globálneho hnutia za zmenu.

 • 8 miliárd - António Guterres

  8 miliárd - António Guterres

  16/11/2022

  Počet obyvateľov sveta sa v polovici novembra vyšplhá na 8 miliárd, čo je dôkazom vedeckého pokroku a zlepšenia úrovne v oblasti výživy, verejného zdravia a hygieny. Naša ľudská rodina sa však nielen rozrastá, ale narastajú v nej aj nerovnosti.

 • Lazy person’s guide to saving the world

  Lazy person’s guide to saving the world

  01/09/2016

  Tu sú informácie čo môžete podniknúť na podporu dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja

 • Tvorba Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj
  © UN Photo/Cia Pak

  Tvorba Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj

  27/09/2015

  Viac ako dva roky intenzívnych verejných konzultácií a zapojenia občianskej spoločnosti a ďalších zainteresovaných strán na celom svete, ktoré venovali osobitnú pozornosť hlasom najchudobnejších a najzraniteľnejších, viedli k prijatiu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

 • Miléniové rozvojové ciele (MDGs)
  © UN Photo/Rick Bajornas

  Miléniové rozvojové ciele (MDGs)

  06/07/2015

  Podľa zistení správy o Miléniových rozvojových cieľoch z roku 2015 boli MDGs najúspešnejším hnutím proti chudobe v histórii.

 • Vnútrozemské rozvojové krajiny

  Vnútrozemské rozvojové krajiny

  03/11/2014

  Takmer pol miliardy ľudí žije vo vnútrozemských rozvojových krajinách, kde je obchodovanie s výrobkami a tovarom nákladnejšie ako v krajinách s priamym prístupom k prístavom a moru. V týchto krajinách sú navyše často cesty a infraštruktúra v zlom stave.