Mier a bezpečnosť - Články

Odporúčame

  • Mier sa začína vo mne

    Mier sa začína vo mne

    03/07/2023

    Kampaň Mier sa začína vo mne vyjadruje uznanie službe a obete príslušníkov mierových síl OSN v minulosti i v súčasnosti, ako aj odolnosti komunít, ktorým slúžia.