Ľudské práva - Články

Odporúčame

 • Budúcnosť je naša zodpovednosť

  Budúcnosť je naša zodpovednosť

  23/04/2024

  Medzinárodný ľudskoprávny filmový festival zameraný this human world (thw) opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2024 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň, Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku, Výkonného úradu mesta Viedeň pre európske a medzinárodné vzťahy v spolupráci so školami v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku.

 • Generálny tajomník OSN: Odkaz ku Dňu ľudských práv

  Generálny tajomník OSN: Odkaz ku Dňu ľudských práv

  10/12/2023

  "„Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní v ich dôstojnosti a právach." Táto ikonická úvodná veta Všeobecnej deklarácie ľudských práv je dnes rovnako dôležitá ako v čase jej prijatia pred 75 rokmi." — António Guterres

 • 75 rokov ľudských práv vo verejnej doprave v mestách po celom Slovensku

  75 rokov ľudských práv vo verejnej doprave v mestách po celom Slovensku

  27/11/2023

  „Dôstojnosť, sloboda a spravodlivosť pre všetkých“. Od 27. novembra do 10. decembra sa na obrazovkách v autobusoch a niektorých trolejbusoch zobrazuje špeciálne vytvorené video, ktoré upriamuje pozornosť na 75. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

 • Generálny tajomník OSN: Odkaz k Medzinárodnému dňu demokracie

  Generálny tajomník OSN: Odkaz k Medzinárodnému dňu demokracie

  15/09/2023

  "Demokracia, právny štát a dodržiavanie ľudských práv sú základom odolných, inkluzívnych a mierových spoločností. Sú základom slobody, podporujú udržateľný rozvoj a chránia dôstojnosť a práva každého človeka." — António Guterres

 • Human Rights 75

  Human Rights 75

  01/09/2023

  Prijalo ju Valné zhromaždenie OSN 10. decembra 1948. Pri príležitosti výročia Kampaň Ľudské práva 75 vyzýva všetkých, aby podporili ľudské práva a zaviazali sa, že zásady Všeobecnej deklarácie sa stanú súčasťou ich každodenného života.

 • Nie nenávisti

  Nie nenávisti

  31/07/2023

  Nenávistné prejavy podnecujú násilie a podkopávajú sociálnu súdržnosť a toleranciu. Boj proti nenávisti, diskriminácii, rasizmu a nerovnosti je podstatou zásad a práce OSN, organizácia sa preto snaží čeliť nenávistným prejavom na všetkých úrovniach. 

 • Budúcnosť je naša zodpovednosť

  Budúcnosť je naša zodpovednosť

  14/04/2023

  Medzinárodný ľudskoprávny filmový festival zameraný this human world(thw) opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2023 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň, Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku, Výkonného úradu mesta Viedeň pre európske a medzinárodné vzťahy v spolupráci so školami v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku.

 • Boj proti dezinformáciám a nenávistným prejavom v digitálnom svete

  Boj proti dezinformáciám a nenávistným prejavom v digitálnom svete

  13/12/2022

  Interaktívne workshopy ponúkla Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň v spolupráci s rakúskou mimovládnou organizáciou ZARA Training s cieľom naučiť vyučujúcich viac o tom, ako scitlivovať a zapájať mladých ľudí, aby pomohli pri zastavení šírenia falošných informácií v digitálnom svete a boji proti diskriminácii a nenávistným prejavom.

 • Vysoký komisár OSN pre ľudské práva - Volker Türk
  © UNIS/Nikoleta Haffar

  Vysoký komisár OSN pre ľudské práva - Volker Türk

  07/10/2022

  Volker Türk z Rakúska sa ujal funkcie v októbri 2022. Predtým pracoval ako námestník generálneho tajomníka pre politiku vo Výkonnom úrade Generálneho tajomníka OSN a zastával kľúčové pozície v agentúre OSN pre utečencov UNHCR.

 • Víťazka časti úvah Olympiády ľudských práv 2022 navštívila OSN Viedeň

  Víťazka časti úvah Olympiády ľudských práv 2022 navštívila OSN Viedeň

  24/05/2022

  Nad týmito naliehavými otázkami sa zamysleli mladí ľudia z celého Slovenska, ktorí sa zapojili do tohtoročnej súťaže úvah v angličtine v rámci Olympiády ľudských práv (OĽP), ktorej garantom bola Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň.